Delar av helheten

Fyra divisioner och många andra kompetensområden bildar tillsammans Philips. Hem, fabriker, kontor, flygplatser, gator och vägar - det är svårt att tänka sig någonstans där Philips inte är representerat. Välkommen att läsa mer om varje affärsområde under respektive länk.