Design

Vision & Uppdrag

Philips Design

 

Det är vår intention att låta teknik och intuitiv personlig design samverka och skapa oväntade lösningar för att öka människors välbefinnande och livskvalitet. I allt vi gör är drivkraften att formge koncept och produkter utifrån användarnas behov och uttryckta önskemål.

 

Är det möjligt att skapa ett "landskap av lyckliga objekt?"

Absolut. Läs mer:The Philips Design philosophy

 

Håller teknologin på att bli alltför inkräktande? Bara om vi tillåter det. Under tidigt 1990-tal påbörjade vi projektet Ambient Intelligens. Sedan dess har vi alltid försökt att uppnå en balans där människor lyfts fram – inte belastas – av teknisk utveckling. För oss är enkelhet ledordet.

 

The culture of Ambient intelligence

 

Naturligtvis vill vi att våra designkoncept ska vara långsiktiga och ansvarstagande. Det kan vara från en affärsmössig, miljömässig, personlig eller moralisk synvinkel. Upptäck nedan hur längsiktig utveckling är en nyckelfaktor i vår forskning.

 

A sustainable future

 

Här finns vi

Här finns vi

Philips Design finns på 11 platser runt om i världen. Vårt huvudkontor är lokaliserat i Eindoven, Holland.

 

 

 

 

 
Philips Design
Philips Design Globalt
 
 
Simplicity Hotel Room
Svenskt designprojekt