Hållbarhet

Innovativt arbete som gör skillnad

På Philips arbetar vi målinriktat och innovativt för att bidra till en sundare och mer hållbar värld. Vårt mål är att årligen förbättra livsvillkoren för 3 miljarder människor fram till år 2025. I vårt arbete med att förverkliga vår vision, är EcoVision-programmet oerhört viktigt.

Please Enter Image Title

Vårt sociala ansvar

Upptäck våra innovativa lösningar, som hjälper oss att hantera globala samhällsutmaningar och stimulera tillväxten.

Vårt ansvar för miljön

Vårt ansvar för miljön

På Philips investerar vi i utveckling av grön teknik och hjälper därmed våra kunder att bidra till en sundare värld genom att välja miljövänliga produkter. Vi vidtar åtgärder för att kontinuerligt minska miljöpåverkan från vår verksamhet samtidigt som vi säkerställer sunda ekosystem.

Integrerad årsrapport

Integrerad årsrapport

Philips redovisar sitt hållbarhetsarbete för 2014 som en integrerad del av årsrapporten. Redovisningen omfattar såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter

Utmärkelser och erkännanden

Utmärkelser och erkännanden

Som stöd vid framtagning av ledningssystem och hållbarhetsredovisning, använder vi oss av benchmark-rapporter och forskning från externa register. Vi är stolta över det erkännande vårt arbete fått genom åren.

 
Philips' approach to sustainability

Making the world healthier and more sustainable through innovation.


 
 
Philips' approach to sustainability

Making the world healthier and more sustainable through innovation.


 
 
Rethinking the future

Our transition towards a circular economy.


 
 
Circular Economy

Philips’ transition to a Circular Economy


 
 
Transitioning to a circular economy

See examples on how Philips is making the circular economy happen!