Dust

 

De minsta partiklarna (PM10) är en huvudorsak till luftvägsirritationer och kan vara skadliga för hälsan på längre sikt.