Ultrafina partiklar

 

De här föroreningarna kallas även PM 2,5 och är så små att de tränger in i lungorna och ger andnings- och kärlproblem.