Virus

 

Inomhusvirus som influensa och SARS är luftburna patogener som lätt sprids mellan människor och orsakar sjukdomar och högre dödlighetstal.