Fina partiklar

 

Mycket fina partiklar som produceras av fossila bränslen och industriprocesser liksom pollen och fint damm. Orsakar allergier, halsont och röda ögon och kan ge luftvägsproblem på lång sikt.