Husdjursmäll

 

Hår och mjäll från husdjur kan irritera luftvägar och ögon och utlösa astmaanfall. Saliv och urin från husdjur är också kända allergener.