Dammkvalster

 

Mikroskopiska avföringspartiklar och kroppsfragment från dammkvalster är en vanlig orsak till astmaanfall och allergier, i synnerhet hos barn och äldre.