Möggelsporer

 

En vanlig utlösare för allergier och luftvägsbesvär. Mycotoxin som produceras av mögel kan ge huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel och minnesförlust.