Philips nordiska index för hälsa och välbefinnande

juni 16, 2011

"Att veta är det första steget till att göra en skillnad i människors liv med meningsfulla,
hållbara innovationer. Därför att Philips helt enkelt vill förbättra människors liv. "
 
Philips index för hälsa och välbefinnande har genomförts för första gången i Norden. Undersökningen är en del av en global undersökning som har utvecklats av Philips Center for Health and Well-being. Indexet har hittills gjorts i 30 länder världen över.

 

Syftet med undersökningen är att belysa och sprida kunskap om ämnen relaterade till hälsa och välbefinnande. Med denna rapport kan Philips bidra med fakta till diskussionen om hur man ska hantera de övergripande utmaningarna vi står inför.

 

Om undersökningen: 
 
 • Rapporten bygger på en undersökning som utförts av det globalt välkända företaget GfK
 • Över 1000 personer har deltagit i varje nordiskt land
 • 34 frågor ställdes om hälsa och välbefinnande


Rapporten är uppdelad i sju kapitel baserade på följande hälsofaktorer kring hur den nordiska befolkningen tar hand om sin hälsa:

 
 • Övergripande hälsa och välbefinnande
 • Metoder att leva hälsosamt
 • Sömn
 • Stress och oro
 • Vikt och kost
 • Där den nordiska befolkningen vill bo och leva
 • Teknologins roll

Rapporten ger oss en unik och heltäckande bild av hur de nordiska människorna mår och vilka faktorer de värdesätter i sin vardag.

 

Den svenska hälsoprofilen

 • Även om svenskarna har ett lägre hälsoindex än det globala och nordiska tycker 70 % att deras övergripande hälsa och välbefinnande är bra eller mycket bra.
 • Familj, vänner och att slappna av hemma ökar känslan av välbefinnande medan jobbsituationen och brist på sömn (särskilt under vintern) minskar välbefinnandet.
 • Svenskar oroar sig över sin vikt och ser fetma som det största hotet mot sin hälsa, följt av försämrad syn och cancer.
 • Svenskar tycker att tillgång till sjukvård är den viktigaste faktorn för ett samhälle att bo i, följt av jobbtillgång, säkerhet och låg brottslighet.
 • Svenskar är positiva till ny teknologi och använder internet för att få information om de blir sjuka. De anser att belysning har en positiv effekt på deras hälsa och välbefinnande.

 


 

Läs eller ladda ned rapporten här!

Läs eller ladda ned rapporten här!

Hälsa och Välbefinnande för Philips

Hälsa och Välbefinnande för Philips

Vi vill bygga det ledande varumärket inom hälsa och välbefinnande.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.