Nyhetscenter | Sverige

Philips stödjer kampen mot bröstcancer och är en av huvudsponsorerna för Rosa Bandet 2010

september 29, 2010

Philips satsar årligen ca 7 miljarder kronor på forskning inom medicinsk teknik. Därför väljer Philips nu att gå in som huvudsponsor i Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Som globalt företag inom människors hälsa och välbefinnande är detta ett sätt för Philips att stödja kampen mot bröstcancer och öka resurserna till forskningen.

 

Philips kommer att skänka en del av sin försäljning under oktober månad till Rosa Bandet, vilket kommer att ge ca 1 miljon kronor. Alla som köper en Philipsprodukt, vilken som helst, bidrar därmed till kampen mot bröstcancer. 

 

 

- Världen står inför stora utmaningar vad gäller människors hälsa och välbefinnande. För Philips är en viktig del av lösningen att satsa mer på forskning, utveckling och ny teknik. Därför är det naturligt för oss att stödja Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och kampen mot bröstcancer, säger Ronald Maagdenberg, Nordisk VD för Philips.

 

Hälsovård för kvinnor

Philips mål är att förbättra människors livskvalitet genom att fokusera på deras hälsa och välbefinnande, och särskilt fokus ligger på kvinnors villkor. På Philips är vi medvetna om att kvinnor har unika medicinska frågor vilket innebär specifika diagnostiska utmaningar.

Philips har under lång tid jobbat med två stora forskningsområden, cardiology carecycle och oncology carecycle. Dessa har kompletterats med womens carecycle. Detta är speciellt viktigt därför att kunskaperna kring orsaker, symptom och behandling av kvinnosjukdomar ofta är baserade utifrån forskning på män.
Läs mer om womens carecycle här. 

  

 

Varför är obelisken vid Plattan rosa?

Med hjälp av ljussättning från Philips kommer obelisken vid Sergels Torg under oktober månad att belysas rosa. Detta är ett sätt för Philips att uppmärksamma kampen mot bröstcancer. 

 

Philips Lighting är en ledande tillverkare av ljuslösningar och tillämpningar för både professionellt bruk och för konsumentmarknaden.

 

Vi skapar belysning i en rad olika miljöer – inomhus och utomhus, såsom offentliga platser, bostadsområden och sportarenor. 


Med de nya belysningsteknikerna, t.ex. LED-tekniken, och den ökande efterfrågan på energisnåla lösningar kommer Philips att fortsätta utforma framtiden med nya spännande belysningstillämpningar.


Miljömedveten produktdesign, till exempel de energisnåla lampor som används i Eiffeltornet, är en del av Philips mål att skapa hållbara lösningar för belysning och det större målet att medverka till ökad livskvalitet runt hela jorden.

 

Läs mer om grön belysning här. 
 
 

 

Meningsfulla innovationer

Ett av de stora hoten mot kvinnors hälsa är idag bröstcancer och i Sverige diagnostiseras cirka 7000 kvinnor varje år med bröstcancer.  Philips har använt sin långa erfarenhet inom medicinsk teknik till att utveckla olika lösningar för att upptäcka bröstcancer på ett så tidigt stadium som möjligt.

 

En av de uppfinningar som Philips utvecklat som används i samband med bröstcancerundersökningar är en s.k. ”Mammotrak”. Mammotrak är ett specialanpassat patientbord som används för magnetkameraundersökningröntgen som kan bidra till effektiviseringar i sjukvården.

 

Utvecklingen av Philips ”Mammotrak” är ett exempel på Philips utvecklingsarbete avseende sjukdomar som är unika för kvinnor och kvinnors hälsa.

Läs mer om Philips medicinsktekniska innovationer här. 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

Philipsprodukter i butik

Philipsprodukter i butik

Här kan du se vilka butikskedjor som stödjer vår kampanj ute i butik.

 

Philips Center for Health & Well-being

Philips Center for Health & Well-being

Dedikerat till att förbättra människors livskvalitet runt om i världen genom att identifiera hinder för hälsa och välbefinnande, och utveckla lösningar för att övervinna dessa hinder.

World Village of Women Sports

World Village of Women Sports

Philips går in som partner i världens största satsning på damidrott.

GetInsideHealth

GetInsideHealth

Din exklusiva guide till hälsa och välbefinnande. Oberoende nyheter och recensioner på frågor som rör hälsa och välbefinnande.

Ge en gåva

Ge en gåva

Vill du stödja Cancerfonden?
Här kan du ge en gåva.

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.