PHILIPS LANSERAR TÄVLING FÖR ATT ÖKA HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE FÖR MÄNNISKOR SOM BOR I STÄDER

juni 7, 2010

Royal Philips Electronics lanserar ”Philips Livable Cities Award”, en tävling i syfte att frambringa praktiska, genomförbara idéer för att förbättra hälsa och välbefinnande för människor som bor i städer. Enskilda personer, organisationer och företag kan delta i tävlingen vars prissumma totalt uppgår till 125 000 euro.
 
I syfte att utveckla enkla lösningar på de komplexa utmaningar som invånarna i städer i dag möter, består tävlingen av tre olika priskategorier:

 

Välbefinnande utomhus: förslag som kan bidra till att medborgarna känner sig trygga på allmänna platser eller hjälpa till att skapa stadskänsla och främja känslan av tillhörighet;

 

Självständigt boende: förslag som bidrar till att hjälpa det ökande antalet äldre personer som bor ensamma att känna sig trygga och bekväma i en stad, med god tillgång till vård;

 

Hälsosam livsstil på arbetsplatsen och hemma: förslag som främjar en hälsosam kropp och själ, antingen genom en persons omgivning eller via andra väsentligheter såsom motion, sömn och kost.

 

"Philips förstår utmaningarna som städerna står inför i dag, såsom att ta hand om en åldrande befolkning, behovet av säkerhet och att främja god hälsa i en stadsmiljö. Som företag arbetar vi redan med dessa frågor över hela världen,” säger Gottfried Dutiné, chef för Philips Innovation & Markets. Nu, med stöd av internationellt erkända experter på stadsmiljö, hoppas vi att Philips Livable Cities Award kommer att inspirera enkla och genomförbara idéer från alla, i syfte att förbättra hälsan och välbefinnandet för människor som lever i städer ".

 

Ett övergripande pris på 75 000 euro kommer att tilldelas den totalt bästa idén inom samtliga tre kategorier. Därtill finns ytterligare två priser om vardera 25 000 euro för de bästa förslagen i de två kategorier där det övergripande priset inte delas ut. Vinstkriterierna kommer att utvecklas av en internationell expertpanel under ledning av Richard Florida, författare till ”The Great Reset”, chef för Martin Prosperity Institute och professor i Business and Creativity vid Rotman School of Management vid Torontos Universitet.

 

Detaljerade tävlingsregler för bidrag och anmälan till Philips Livable Cities Award finns på www.philips.com/because. Deadline för inlämning av bidrag är den 28 oktober 2010. Vinnarna kommer att tillkännages vid en prisceremoni som äger rum i april 2011.

 

För mer information, kontakta
Pia Lindhe
Philips Corporate Communications, Nordics
Tel: + 46 702 04 22 18
Email: pia.lindhe@philips.com


Om Philips
Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 116 000 anställda i mer än 60 länder. Med en försäljning på 23 miljarder euro 2009, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom platt-TV, rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård.