Philips går in som partner i världens största satsning på damidrott – the World Village of Women Sports i Malmö - Philips

juni 21, 2010

Stockholm, Sverige - Philips och världens största satsning på damidrott - World Village of Women Sports, kommer att samarbeta vid forskning och utveckling. Philips kommer också vara en partner kring bland annat hållbara lösningar för centret och medicinsk utrustning.


Philips mål är att förbättra människors livskvalitet genom att fokusera på deras hälsa och välbefinnande, och särskilt fokus ligger på kvinnors villkor. Philips fokus på hälsa och välbefinnande betyder även att bidra till en hållbar samhällsutveckling. World Village of Women Sports har starkt fokus på hållbarhet och den nya arenan kommer att karaktäriseras av hållbara lösningar, där Philips kommer att vara en ledande partner.

- Philips vill helt enkelt hjälpa människor att leva hälsosamma, meningsfulla liv. World Village of Women Sports är ett fantastiskt tillfälle för Philips att vara med från början och bygga en helt ny och världsunik internationell plattform för kvinnors hälsa och välbefinnande. Med ”hälsa” menar vi inte bara de medicinska aspekterna utan även att hålla sig i form, att äta rätt och att leva ett hälsosamt liv och vi hoppas att kunna bidra med vår expertis till World Village of Women Sports, säger Marike Westra, Vice President, Corporate Communications Philips Lighting. Vi har mycket att tillföra, men vi har också mycket att lära här. Vi är ett nyfiket företag och vi hoppas att inom ramen för World Village of Women Sports kunna hitta svaren på många frågor och gemensamt driva utvecklingen för kvinnlig idrott framåt.


- Lite tillspetsat kan man säga att kvinnlig idrott har utvecklats utifrån manliga förebilder samtidigt som forskare menar att kvinnor  behöver träna, äta och vila på andra sätt än männen för att undvika prestera maximalt och undvika skador. Vi kommer att utgå från kvinnors villkor – från början – i all forskning och utveckling. Tack vare Philips knyter the World Village of Women Sports till sig en fantastisk kompetens. Philips Research är en av världens största forskningsorganisationer inom företag och vi är glada att kunna inleda ett nära samarbete med dem, säger Mårten Hedlund, VD för the World Village of Women Sports. 


Philips kommer även att designa och har ambitionen att samarbeta kring belysningslösningar, medicinsk utrustning och livsstilsprodukter till the World Village of Women Sports.
Marike Westra representerar Philips i the World Village of Women Sports Advisory Board. Marike är idag Vice President Corporate Communications Lighting.

 

Bildbank Philips och the World Village of Women Sports
 
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pia Lindhe, Communication Director Corporate Communications, Philips Nordic
Tel:  +46 8 598 520 03
Mobil: +46 70 204 22 18
E-mail: pia.lindhe@philips.com 

 

Mårten Hedlund, VD  the World Village of Women Sports
Mobil: +46 707 53 11 33
E-mail: marten.h@womensportvillage.com 


Om Philips
Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 116 000 anställda i mer än 60 länder. Med en försäljning på 23 miljarder euro 2009, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom platt-TV, rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård.