Philips presenterar konceptet Imaging 2.0


En ny värld av möjligheter för radiologisk vetenskap

december 6, 2010

Vid RSNA presenterade Philips avancerad teknik som förbättrar samarbete och patientutfall med sänkta kostnaderna för sjukvårdssystemet.

 

Chicago, Ill., USA – Vid RSNA:s (Radiological Society of North America) 96:e årsmöte i Chicago i år inleder Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) en ny era inom radiologisk vetenskap med Imaging 2.0, ett koncept som bygger på integrering av teknik, läkare och patient. Philips visar sitt engagemang i banbrytande, innovativa, kostnadseffektiva lösningar genom att sätta ljuset på tekniker som fokuserar specifikt på patienten och genom att vidareutveckla nätverksverktyg som underlättar samarbetet mellan radiologer och remitterande läkare.

 

Konceptet Imaging 2.0 är inriktat på att lösa ett av sjukvårdens dilemman idag: fler konsumenter efterfrågar kvalitetssjukvård samtidigt som penningbörsen för behandling krymper. Philips sätt att angripa detta dilemma bygger på återkoppling från läkare och går ut på att möjliggöra bättre och smartare samarbete genom avancerad teknik, i förhoppningen om att förbättra patientutfallen och sänka kostnaderna för sjukvårdssystemet.

 

”På samma sätt som Web 2.0 omdefinierade sättet på vilket människor ansluter sig till och använder internet, representerar Imaging 2.0 en ny värld av möjligheter för radiologisk vetenskap. Det handlar om integrering och samarbete, och nya nivåer av patientfokus och säkerhet som kan hjälpa läkare att uppnå sådant som inte var tänkbart för bara några år sedan”, säger Gene Saragnese, direktör, Imaging Systems, för Philips Healthcare. ”Med Philips kan radiologen nu integrera information från olika källor för att ställa en tillförlitlig diagnos och diskutera den med alla kliniska partners – vilket sätter radiologen i centrum för kliniskt beslutsfattande. Denna typ av samarbete och integrering, kombinerad med stora framsteg inom patientsäkerhet och patientkomfort, alltihop förpackat i en lösning som ger radiologen betydande ekonomiska fördelar, har satt igång nästa revolution inom avbildning: Imaging 2.0.”

 

 

Introduktionen av nya produkter visar prov på banbrytande, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för radiologi

 

  • Ingenuity CT: en ny plattform för datortomografi (CT) som sätter patienten i centrum genom att erbjuda upp till 80 % lägre dos med bibehållen diagnostisk bildkvalitet och förbättrad spatiell upplösning. Ingenuity CT-systemet tillhandahåller likvärdig diagnostisk bildkvalitet med samma utseende som heldosbilder vid bara en bråkdel av dosen, samtidigt som det har den tekniska kapaciteten att i detalj visualisera benvävnad för en noggrannare diagnos.

 

  • Ingenuity TF PET/CT: ett hybridsystem som kombinerar PET (positronemissionstomografi) och CT för studier inom onkologisk avbildning, kardiell perfusion och diagnostisk datortomografi. Ingenuity TF PET/CT är ett exempel på smart integrering som har alla Ingenuity CT-plattformens fördelar, inklusive dosreducerande tekniker.

 

  • IntelliSpace Portal: ett nytt multimodalt bildvisningsverktyg som, för första gången, använder avancerade nätverkskapaciteter för att underlätta samarbetet mellan radiologer och remitterande läkare, när som helst, var som helst, oavsett modalitet eller tillverkare, och som därigenom bidrar till snabbare klinisk diagnostisering.

 

  • Juno DRF: Juno DRF, som nu introduceras för första gången i USA, är ett fjärrstyrt, platt detektorsystem som kombinerar digitala radiografi- och fluoroskopiapplikationer i ett system och som därigenom möjliggör ett brett urval av applikationer. Systemets dubbla avbildningslägen förbättrar lokalutnyttjandet och medger också snabbare arbetsflöde och ökad patientgenomströmning. Juno DRF har funnits för försäljning i Västeuropa sedan januari 2010 men finns inte för försäljning i Kanada.

 

  • DigitalDiagnost – ER Wireless: ett röntgensystem med en robust, trådlös, bärbar detektor, med inbyggt handtag och sladdfri design, som möjliggör enklare manövrering för t.o.m. de svåraste anatomiska bilderna och som optimerar åtkomst till kritiskt sjuka patienter på akutavdelningar (ER), traumaenheter och uppvakningsavdelningar.

 

  • iU22 xMATRIX Ultrasound: ett nytt ultraljudssystem som gör det möjligt för läkare att samtidigt skapa två bilder med full upplösning, tack vare att det fångar upp dubbelt så mycket klinisk information inom samma tidsrymd utan att ultraljudssonden behöver flyttas, vridas eller roteras. Kliniska prövningar har visat att lösningen ger ett snabbare arbetsflöde, vilket ger ekonomiska fördelar, utöver att det ger läkarna en bättre uppfattning av anatomin och därmed hjälper dem att fatta bättre underbyggda behandlingsbeslut.

 

 

Innovationer inom avbildning strävar efter att förbättra arbetsflödet inom diagnostisering och radiologi

 

Philips helkropps-PET/MR-system integrerar PET:s molekylära avbildningskapacitet med den överlägsna mjukvävnadskontrasten hos MR (magnetisk resonanstomografi). Systemet väntar på 510 (k)-godkännande från FDA och finns inte för försäljning. Studier av systemet pågår vid Genèves universitet, Schweiz, Mount Sinai Medical Center, New York, och FZD, Dresden, Tyskland.

 

Vid RSNA demonstrerades också Philips nya MR-lösning Ingenia MR, det allra första digitala bredbandssystemet för MR (magnetisk resonanstomografi). Systemet är CE-märkt men väntar på FDA:s 510 (k)-godkännande och finns för närvarande inte för försäljning i USA. MR har länge haft stor klinisk betydelse tack vare den exceptionella förmågan att skilja olika mjukvävnader från varandra. Fram till nu har alla MR-system använt analoga komponenter för den insamling och behandling av MR-signaler som behövs för att skapa patientbilder. Användningen av analoga komponenter har emellertid satt en övre gräns för MR-bildernas skärpa och kvalitet.

 

Genom MR-systemet Ingenia introduceras nu, för första gången inom MR, digital signalinsamling och signalbehandling direkt i den RF-spole som är närmast patienten. Genom att digitalisera signalen direkt i RF-mottagarspolen och upprätthålla den digitala anslutningen under hela MR-skanningen, kan Ingenia förbättra signal-till-brus-förhållandet med upp till 40 %. Det förbättrade signal-till-brus-förhållandet gör det möjligt att få den bildskärpa som behövs för att läkarna ska kunna fatta väl underbyggda beslut för ett bredare urval av kliniska procedurer inom både traditionella MR-områden, som neurologiska och muskuloskeletala applikationer, och MR-applikationer som är på stark framväxt, som kropp och hjärta.

 

Ingenias digitala funktioner undanröjer också de begränsningar av skalbarheten som är typiska för analoga system. På samma sätt som vid övergången från analog television, med ett begränsat antal kanaler, till digital bredbands-HD, med ett obegränsat antal kanaler, är Ingenias digitala signalinsamling och signalöverföring oberoende av antalet kanaler. Till skillnad från analoga system med ett fast antal kanaler, kan nya och framtida kliniska applikationer som kräver fler kanaler läggas till på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Om man för en klinisk procedur behöver en spole som använder fler kanaler, kan dessutom Ingenias kanaloberoende arkitektur genomföra undersökningen utan dyra uppgraderingar av MR-systemets hård- och mjukvara. Detta ger sjukhusen den flexibilitet de behöver för att hålla sig i framkant, nu och i framtiden.

 


 

Gå till Philips at RSNA för att läsa mer och se videos om Imaging 2.0

Se alla nyheter från RSNA i Philips globala pressrum

 

För pressfrågor välkommen att kontakta

Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel +46 8 598 520 22
E-post: kathryn.cars@philips.com 

 

Steve Kelly
Philips Healthcare
Tel: +1 (425) 487-7479
E-post: steve.kelly@philips.com

 

Ian Race
Philips Healthcare
Tel: +1 (978) 659-4624
E-post: ian.race@philips.com

Om Royal Philips Electronics

 Nederländska Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) är ett diversifierat företag inom hälsovård och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom rätt innovationer i rätt tid. Som världsledande inom hälsovård, livsstil och belysning, tillhandahåller Philips teknologier och design som sätter människan i centrum, baserade på grundläggande insikter om kunderna och varumärkets löfte om ”Sense and Simplicity”. Philips har sitt huvudkontor i Nederländerna och sysselsätter över 118 000 anställda i över 60 länder världen över. Med en försäljning på 32,3 miljarder USD 2009, är företaget en marknadsledande inom hjärtvård, akutvård och hemsjukvård, energieffektiva belysningslösningar och nya belysningsapplikationer, liksom livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöjen, med en stark ledarställning inom platt-TV, rak- och hårklippningsapparater för män, bärbar underhållning och tandhälsa.

.