Philips inleder en ny era inom bildtagning med Ingenia det allra första digitala bredbandssystemet för MR

december 6, 2010

Philips Ingenia ger hög bildkvalitet som bidrar till diagnostisk tillförlitlighet, ökar den kliniska mångsidigheten och förbättrar produktiviteten genom att förkorta undersökningstiden

 

Best, Nederländerna – Vid RSNA:s (Radiological Society of North America) 96:e årsmöte i Chicago i år presenterar Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) Philips Ingenia, det allra första digitala bredbandssystemet för magnetisk resonanstomografi (MR). Philips engagemang i att utveckla innovativa patientvårdslösningar har lett fram till MR-systemet Ingenia, som ger exceptionell bildskärpa, effektiv skanning och skalbarhet. Philips MR-system Ingenia väntar på 510 (k)-godkännande från FDA och finns för närvarande inte för försäljning i USA.

 

MR visualiserar detaljerade strukturer i människokroppen genom att använda radiofrekvens (RF), audiofrekvens och statiska magnetfält, vars styrka mäts i enheten Tesla (T). MR har länge haft stor klinisk betydelse tack vare den exceptionella förmågan att skilja olika mjukvävnader från varandra. Fram till nu har alla MR-system använt analoga komponenter för den insamling och behandling av MR-signaler som behövs för att skapa patientbilder. Användningen av analoga komponenter har emellertid satt en övre gräns för MR-bildernas skärpa och kvalitet.

Genom MR-systemet Ingenia introduceras nu, för första gången inom MR, digital signalinsamling och signalbehandling direkt i den RF-spole som är närmast patienten. Genom att digitalisera signalen direkt i RF-mottagarspolen och upprätthålla den digitala anslutningen under hela MR-skanningen, kan Ingenia förbättra signal-till-brus-förhållandet med upp till 40 %. Det förbättrade signal-till-brus-förhållandet gör det möjligt att få den bildskärpa som behövs för att läkarna ska kunna fatta väl underbyggda beslut för ett bredare urval av kliniska procedurer inom både traditionella MR-områden, som neurologiska och muskuloskeletala applikationer, och MR-applikationer som är på stark framväxt, som buk och hjärta.

 

MR-systemet har en integrerad dold posterior spole som möjliggör helkroppsavbildning och som undanröjer behovet att fästa flera spolar runt olika delar av kroppen. Förberedelsetiden förkortas samtidigt som komforten förbättras för alla patienter, oavsett vilka de unika avbildningsbehoven är. Personal som använder Ingenia-systemet kommer att upptäcka att de ägnar betydligt mindre tid åt att iordningsställa apparaturen för den enskilda patienten, vilket kan öka patientgenomströmningen med så mycket som 30 %. Ingenia finns både som1.5T- och 3.0T-system för att motsvara olika bildbehov.

 

”Bildkvaliteten är en topprioritet, men utgör bara en del i utövandet av god medicinsk vård. Det ställs allt högre krav på att vara så optimal som möjligt, och i en stressig sjukhusmiljö finns det helt enkelt inte särskilt mycket tid att fundera över hur processer ska kunna optimeras”, säger Hans-Peter Busch, M.D., direktör för radiologi vid Krankenhaus der Barmherzigen Brüder-sjukhuset i Trier, Tyskland. ”MR-systemet Ingenia optimerar arbetsflödet genom att helt eliminera eller reducera tidsödande åtgärder som att fästa spolar och placera patienten i rätt ställning. Sammantaget över tid betyder detta mycket för effektiviteten – utöver att undersökningen blir bekvämare för patienten.”

 

Flexibla lösningar som passar ett brett urval av kliniska applikationer, idag och imorgon
Ingenias förbättrade prestanda ger en tillförlitlig, patientvänlig metod för onkologisk avbildning, stagin och behandlingsutvärdering. Ingenia förflyttar helkropps-MR för onkologisk staging och uppföljning till den kliniska rutinen genom att leverera snabba och enkla lösningar som medger anatomisk fusion med diffusionsdataset för robusta kliniska resultat vid både 1,5 T och 3,0 T.

 

Ingenias digitala funktioner undanröjer också de begränsningar av skalbarheten som är typiska för analoga system. På samma sätt som vid övergången från analog television, med ett begränsat antal kanaler, till digital bredbands-HD, med ett obegränsat antal kanaler, är Ingenias digitala signalinsamling och signalöverföring oberoende av antalet kanaler. Till skillnad från analoga system med ett fast antal kanaler, kan nya och framtida kliniska applikationer som kräver fler kanaler läggas till på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Om man för en klinisk procedur behöver en spole som använder fler kanaler, kan dessutom Ingenias kanaloberoende arkitektur genomföra undersökningen utan dyra uppgraderingar av MR-systemets hård- och mjukvara. Detta ger sjukhusen den flexibilitet de behöver för att hålla sig i framkant, nu och i framtiden.

 

”På Philips anser vi att meningsfull innovation börjar med patienten”, säger Saragnese. ”MR fortsätter att bredda sin roll med applikationer för alla delar av kroppen, och Ingenia-systemet tar ledningen med smarta, tillförlitliga verktyg för bättre bildkvalitet och kortare undersökningstid, vilket kan leda till ökad diagnostisk säkerhet och större enkelhet för såväl patienter som läkare.”

 


Gå till Philips at RSNA för att läsa mer och se videos om Imaging 2.0 och Philips Ingenia

 


För pressfrågor välkommen att kontakta
Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel +46 8 598 520 22
E-post: kathryn.cars@philips.com

 

Caroline Kamerbeek
Philips Healthcare
Tel: + 31 (0) 40 27 826 82
E-post: caroline.kamerbeek@philips.com

 

Ian Race
Philips Healthcare
Tel: +1 (978) 659-4624
E-post: ian.race@philips.com

Om Royal Philips Electronics

 Nederländska Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) är ett diversifierat företag inom hälsovård och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom rätt innovationer i rätt tid. Som världsledande inom hälsovård, livsstil och belysning, tillhandahåller Philips teknologier och design som sätter människan i centrum, baserade på grundläggande insikter om kunderna och varumärkets löfte om ”Sense and Simplicity”. Philips har sitt huvudkontor i Nederländerna och sysselsätter över 118 000 anställda i över 60 länder världen över. Med en försäljning på 23 miljarder euro 2009, är företaget marknadsledande inom hjärtvård, akutvård och hemsjukvård, energieffektiva belysningslösningar och nya belysningsapplikationer, liksom livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöjen, med en stark ledarställning inom platt-TV, rak- och hårklippningsapparater för män, bärbar underhållning och tandhälsa.

.