Philips introducerar en ny CT-plattform som ger lika bra bildkvalitet med upp till 80 % lägre dos


Systemen Ingenuity och Ingenuity PET/CT visar hur meningsfull innovation kan påverka patientvården

december 6, 2010

Chicago, Ill., USA – Vid RSNA:s (Radiological Society of North America) 96:e årsmöte i Chicago i år presenterade Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) idag sin nya plattform för datortomografi, Philips Ingenuity CT, en innovativ teknologi som kommer att bidra till att omdefiniera lågdos-CT. Ingenuity CT är utrustad med iDose4, Philips nästa generation av iterativ rekonstruktionsteknik, som ger lika bra bildkvalitet med upp till 80 % lägre dos, förbättrar den spatiella upplösningen med upp till 35 % vid upp till 50 % lägre dos, eller helt enkelt förbättrar den spatiella upplösningen med upp till 68 %. Denna nya plattform finns både som fristående enhet och som hybridavbildningssystem i Ingenuity CT-skannern och i systemet Ingenuity TF PET/CT.

 

”Ingenuity CT producerar enastående bildkvalitet vid den absolut lägsta möjliga dosen utan att slösa en enda sekund av läkarens dyrbara tid. Industrin har tidigare haft problem med att kombinera god bildkvalitet, låg dos och korta rekonstruktionstider, och CT-undersökningar har därför ofta handlat om kompromisser. När vi nu lanserar Philips Ingenuity CT – nästa steg mot optimering av lågdos-CT – visar vi prov på Philips engagemang i att undanröja behovet av kompromisser i patientvården”, säger Gene Saragnese, direktör, Imaging Systems, för Philips Healthcare.

 

Ingenuity CT erbjuder en ny nivå av klinisk integrering och ett brett urval av applikationer som sätter fokus på patienten samtidigt som ekonomin förbättras. iDose4, Philips senaste generation av iterativ rekonstruktionsteknik, sammanför förbättrad bildkvalitet med snabb rekonstruktionstid och sänker samtidigt dosen.

 

”Sjukvård handlar om att göra det rätta för patienten, på både kort och lång sikt. CT ger otroligt värdefull information men använder också strålning, och vid vissa undersökningar krävs dessutom injektion av kontrastmedel”, säger Dianna M.E. Bardo, M.D., docent vid och chef för Cardiac Radiology, Oregon Health and Science University. ”Med Ingenuity CT kan vi skapa livsviktiga bilder samtidigt som vi vet att vi gör allt som står i vår makt för att på lång sikt skydda patienterna genom att sänka dosen.”

 

En annan nyhet i Ingenuity-plattformen är SyncRight, ett verktyg som förbättrar kommunikationen mellan skannern och den injektor som skapar konsekvent bildkvalitet från patient till patient, vilket kan minska den volym kontrastmedel som injiceras med upp till 15 % per patient, och ger bättre visualisering av kärlstrukturer, med ett minskat behov av upprepade undersökningar som följd.

 

Klinisk integrering, innovation och patientfokus är krafter som driver sjukvården framåt samtidigt som de flesta radiologiska avdelningar ställs inför kravet att åstadkomma mer till lägre kostnad. Plattformen Ingenuity CT tillhandahåller de effektiva verktyg som behövs för att hjälpa läkare på radiologiska avdelningar, akutmottagningar och/eller pediatriska avdelningar att stå sig i konkurrensen. Verktygen inkluderar RapidView IR och en ny, lättanvänd operatörskonsol som utvecklades med målet att öka patientgenomströmningen med upp till 25 % och minska antalet beslutspunkter med upp till 50 %.
 
Ingenuity CT integrerar också IntelliSpace Portal och Extended Brilliance Workspace i alla sjukhusinformationssystem (HIS), radiologiska informationssystem (RIS) och bildarkiv- och  kommunikationssystem (PACS).

 

 

Nya Ingenuity TF PET/CT: En revolution inom hybridavbildning

 

Philips är ledande inom nukleärmedicinska tekniker och tjänster till läkare världen över. Philips Ingenuity TF PET/CT är ett hybridavbildningssystem för studier inom onkologisk avbildning, kardiell perfusion och diagnostisk CT. Systemet använder Time-of-Flight-teknik för PET-avbildning (positronemissionstomografi) med exceptionell hastighet och exakt återgivning för att förbättra patientvården.

 

Ingenuity TF PET/CT förbättrar också avbildningsprestanda med introduktionen av Astonish TF, nästa steg i utvecklingen av Time-of-Flight-(TOF)-tekniken. I kombination med 4-D TOF-kapacitet, ger Astonish TF en 50 % bättre kontrastupplösning med bevarad kvantitativ precision och upp till fyra gånger snabbare rekonstruktion än tidigare generationers system. Systemet använder också iDose4 för att skapa en odelad och helhetsbaserad lösning för lågdos-CT med hög bildkvalitet.

 


 

Ladda ner bilder 

Gå till Philips at RSNA för att läsa mer och se videos om Imaging 2.0 och Ingenuity

 

 

För pressfrågor välkommen att kontakta
Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel +46 8 598 520 22
E-post: kathryn.cars@philips.com

 

Steve Kelly
Philips Healthcare
Tel: +1 (425) 487-7479
E-post: steve.kelly@philips.com 

 

Ian Race
Philips Healthcare
Tel: +1 (978) 659-4624
E-post: ian.race@philips.com 

Om Royal Philips Electronics

Nederländska Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) är ett diversifierat företag inom hälsovård och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom rätt innovationer i rätt tid. Som världsledande inom hälsovård, livsstil och belysning, tillhandahåller Philips teknologier och design som sätter människan i centrum, baserade på grundläggande insikter om kunderna och varumärkets löfte om ”Sense and Simplicity”. Philips har sitt huvudkontor i Nederländerna och sysselsätter över 118 000 anställda i över 60 länder världen över. Med en försäljning på 32,3 miljarder USD 2009, är företaget en marknadsledande inom hjärtvård, akutvård och hemsjukvård, energieffektiva belysningslösningar och nya belysningsapplikationer, liksom livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöjen, med en stark ledarställning inom platt-TV, rak- och hårklippningsapparater för män, bärbar underhållning och tandhälsa..