Philips nya portalteknik kan underlätta samarbetet kring patientvården


Radiologer kan nu få samtidig fjärråtkomst av CT-, MR- och nukleärmedicinska bilder och dela dem med remitterande läkare och specialister

december 6, 2010

Chicago, Ill., USA – Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) introducerade Philips IntelliSpace Portal, ett bildgranskningsverktyg som använder avancerade nätverksteknik för att underlätta samarbetet mellan radiologer och remitterande läkare, vilket kan leda till snabbare, noggrannare och bättre underbyggd diagnostik.

 

IntelliSpace Portal, som visades på RSNA:s (Radiological Society of North America) 96:e årsmöte i Chicago, gör i princip vilken PC som helst till en avancerad arbetsstation för multimodala bilder. Den nya portaltekniken ger läkare möjligheten att var som helst titta på bilder framställda med olika avbildningsmodaliteter, även bilder framställda med andra system än Philips, utan att behöva förflytta sig till en specialiserad arbetsstation.

 

Idag är det vanligen bara den radiologiska avdelningen som har avancerade arbetsstationer för visualisering och många av dem är knutna till ett specifikt avbildningssystem. Det innebär att man måste ha flera arbetsstationer för olika avbildningsmodaliteter. Radiologer analyserar bilder och skriver rapporter om fynd och diagnoser som överlämnas till den remitterande läkare som ansvarar för vården av patienten.

 

IntelliSpace Portal erbjuder Collaborator, den första ”medicinska nätverksplattformen” som underlättar samarbetet mellan radiologer, remitterande läkare och specialister genom att ge dem möjligheten att gemensamt titta på bilder och data och diskutera fallen i realtid via en chatfunktion. När en bild väl har delats ut, kan den ses via en säker, interaktiv webbläsare som ger läkarna möjlighet att tillsammans utvärdera resultaten, omedelbart på sjukhuset om situationen är kritisk, eller på läkarrummet när det passar. Möjligheten att förmedla fynd och bilder närmare realtid och, inte minst viktigt, möjligheten för radiologen och remitterande läkare att på ett enkelt sätt föra en bättre klinisk dialog, kan leda till en snabbare och noggrannare diagnos och bättre patientvård.

 

”Som radiolog, vet jag att remitterande läkare är oerhört beroende av den information som jag lämnar. När någon av mina kollegor har uppföljande frågor om en undersökning, kommer de ofta till den radiologiska avdelningen eller till mitt rum för att diskutera. Men det är ofta svårt att hitta en tidpunkt som passar, vi är spridda över sjukhuset eller befinner oss på olika ställen, vilket gör det svårt att samarbeta”, säger George M. Ebert, M.D., Ph.D., sektionschef för CT och PET/CT, vid University of Vermont. ”IntelliSpace Portal ger oss möjlighet att på ett bekvämt sätt gå igenom resultaten interaktivt, vilket i slutänden förbättrar kvaliteten på patientvården.”

 

IntelliSpace Portal ger också läkare enkel åtkomst av avancerade kliniska applikationer och nya arbetsflödes- och samarbetsverktyg utan att binda dem vid arbetsstationen på radiologavdelningen. Systemets tunnklientsarkitektur gör bilddata och applikationer tillgängliga överallt där de behövs för alla CT, MR och nukleärmedicinska bilder. Dessutom kan IntelliSpace Portal integreras med andra bildarkiv- och  kommunikationssystem (PACS) än Philips.

 

Eftersom det stödjer avancerade kliniska applikationer, kan IntelliSpace Portal användas för radiologi, kardiologi, onkologi och andra specialistområden. Multimodality Tumor Tracking är en ny applikation som sammanför resultaten av undersökningar som genomförts med olika modaliteter under patientförloppet, från upptäckt, diagnos och stadieindelning till behandling, och ger därmed en komplett bild av patientvården. Applikationen erbjuder också tumörsegmentering av alla lesioner över alla tidpunkter, och rapporterar om enskilda lesioners tillväxt och funktionella förändringar i form av standarder (RECIST, PRECIST).

 

”IntelliSpace Portal är en virtuell informationscockpit där radiologen sitter i förarsätet och tillhandahåller diagnos och samarbete när som helst, var som helst”, säger Gene Saragnese, direktör, Imaging Systems, för Philips Healthcare. ”Vi har gjort vår läxa och vi förstår de problem som radiologer ställs inför i sin strävan att ge så goda råd som möjligt vid varje punkt i patientvårdscykeln. IntelliSpace Portal är den plats där allt strålar samman.”

 


 

Ladda ner bilder 

Gå till Philips at RSNA för att läsa mer och se videos om Imaging 2.0 och Philips Ingenia

 

 

För pressfrågor välkommen att kontakta
Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel +46 8 598 520 22
E-post: kathryn.cars@philips.com

 

Steve Kelly
Philips Healthcare
Tel: +1 (425) 487-7479
E-post: steve.kelly@philips.com

 

Ian Race
Philips Healthcare
Tel: +1 (978) 659-4624
E-post: ian.race@philips.com

Om Royal Philips Electronics

Nederländska Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) är ett diversifierat företag inom hälsovård och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom rätt innovationer i rätt tid. Som världsledande inom hälsovård, livsstil och belysning, tillhandahåller Philips teknologier och design som sätter människan i centrum, baserade på grundläggande insikter om kunderna och varumärkets löfte om ”Sense and Simplicity”. Philips har sitt huvudkontor i Nederländerna och sysselsätter över 118 000 anställda i över 60 länder världen över. Med en försäljning på 32,3 miljarder USD 2009, är företaget en marknadsledande inom hjärtvård, akutvård och hemsjukvård, energieffektiva belysningslösningar och nya belysningsapplikationer, liksom livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöjen, med en stark ledarställning inom platt-TV, rak- och hårklippningsapparater för män, bärbar underhållning och tandhälsa. 
 

.