Philips investerar 2 miljarder euro i grön innovation fram till 2015


Philips registrerar en stor försäljningsökning av gröna produkter under 2010

mars 4, 2011

Philips anslår 2 miljarder euro till investeringar inom grön innovation fram till 2015, för att öka utvecklingen hållbar verksamhet inom företagets tre sektorer. Under 2010, uppgick Philips investeringar i grön innovation till 1 miljard euro och överträffade sitt investeringsmål två år i förväg. Som ett resultat av företagets fortsatta engagemang för hållbar innovation kom 38 % av 2010 års totala försäljning från Philips gröna produkter. Detta kan jämföras med 31 % 2009. 


“Vi anser att hållbarhet är en drivkraft för tillväxt och en integrerad del av Philips DNA”, säger Rudy Provoost, ordförande för Philips Sustainability Board och VD för Philips Lighting. "Genom att fördubbla våra investeringar i grön innovation fram till 2015, bekräftar vi åter vår ambition att vara ett företag som värnar om hälsa och välbefinnande och som erbjuder meningsfulla och hållbara lösningar. Detta engagemang stödjer också vår tillväxtstrategi inom ramen för Vision 2015, som drivs av globala trender, som till exempel behovet av mer hållbara och energieffektiva produkter och lösningar”.

 

Ökningen av grön försäljning, som procentandel av den totala försäljningen 2010, uppnåddes först och främst genom företagets fortsatta fokus på EcoDesign inom alla sektorer. Denna process syftar till att utveckla produkter med en signifikant lägre miljöpåverkan under sin livscykel.

 

Senaste lanseringar av gröna produkter från Healthcare inkluderar Philips Essential, ett patientövervakningssystem som är designat för kliniskt arbete och patientsäkerhet under förflyttning. Produkten erbjuder 48 % mindre energianvändning, 72 % lägre produktvikt, 32 % mindre förpackningsvikt samt batterier fria från blysyra.

 

Märkbara gröna produktlanseringar inkluderar Econova TV, den första PVC/BFR-fria TV:n i världen som tilldelas både EU:s energimärkning ”A+” och ”EISA Best Green TV 2010/2011 Award”.

 

Ljussektorn bidrog till nästan halva försäljningsresultatet av Philips gröna produkter och fortsatte att göra viktiga framsteg i och med den kommersiella lanseringen av 12-watts EnduraLED-lampan. Lampan är industrins första ersättare av den traditionella 60-wattsglödlampan. Den var den första i sin kategori som tilldelades ENERGY STAR-klassificeringen och den var American Lighting Associations vinnare av ”LED Replacements Lamp division” i Tomorrow Awards. Den utsågs också till årets produkt 2010 av Popular Science Magazine.

 

“Philips 2010 sustainability update” är en integrerad del av Philips årsrapport 2010 som finns tillgänglig på: www.philips.com/annualreport2010

För mer information, var vänlig kontakta:

Pia Lindhe

Philips Corporate Communications

Telefon: + 46 702 04 22 18

E-mail: pia.lindhe@philips.com

.

Om Philips gröna produkter

Gröna produkter erbjuder en påtaglig miljöförbättring inom ett eller flera gröna områden: energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning, avskaffande och tillförlitlighet över tid.

 

Livscykelperspektivet används för att bestämma en produkts övergripande miljöförbättringar. Den beräknar miljöpåverkan för en produkt under dess totala livscykel (råvaror, tillverkning, produktanvändning och avskaffande).

 

Gröna produkter måste ha en poäng i minst ett grönt prioriterat område som är signifikant bättre (minst 10 %) jämfört med en referensprodukt som kan bli en konkurrent eller föregångsprodukt inom en specifik produktfamilj. Beroende av olika produktportföljer, har Philips tre olika sektorer fastställt ytterligare kriterier för gröna produkter.

.

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 118 000 anställda i mer än 60 länder. Med en försäljning på 23 miljarder euro 2009, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom platt-TV, rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.com/newscenter

.