Philips expanderar sin portfölj inom kvinnlig sjukvård genom köpet av Sectras digitala mammografiverksamhet

juni 27, 2011

Amsterdam, Holland och Solna Sverige, Royal Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) meddelar idag att de har kommit överens om att köpa Mammografiproduktdivisionen från Sectra AB (NASDAQ OMX Stockholm: SECT B), en svensk leverantör av medicinska system och säkra kommunikationssystem. Köpet kommer att utöka Philips produktportfölj med en unik digital mammografilösning som erbjuder bröstdiagnostik med mindre påfrestning för kvinnor vad gäller röntgendosering.

 

Enligt överenskommelsen kommer Philips att betala 57,5 miljoner euro för att förvärva Sectras mammografiverksamhet. Överenskommelsen inkluderar också en ytterligare möjlighet till en earn-out av 12,5 miljoner euro i enlighet med specifika villkor. Ungefär 110 människor förväntas flytta till Philips enligt överenskommelsen. Slutförandet av transaktionen, som är föremål för vissa kontrakts- och avslutningsvillkor, förväntas ske under tredje kvartalet 2011.

 

"Vi strävar efter att utveckla behandlingar för patienter genom att förbättra möjligheten att i tid upptäcka många av dagens dödliga sjukdomar, bland annat bröstcancer, säger Steve Rusckowski, VD för Philips Healthcare. "Investeringen i denna avancerade digitala mammografiteknologi är ett viktigt steg i genomförandet av Philips strategi att expandera sin portfölj inom kvinnlig sjukvård med ett bredare spektrum av digitala mammografisystem för screening."

 

Digital mammografi har visat sig vara ett kraftfullt diagnostiskt verktyg för tidig upptäckt av bröstcancer, en sjukdom som globalt dödade 458 000 kvinnor under 2010. Teknologin använder röntgenstrålar som detekteras digitalt och hjälper läkaren att identifiera avvikelser i bröstvävnaden.

 

Sectras MicroDose Mammography lösning kommer att komplettera Philips erbjudande inom digital mammografi med levererandet av högkvalitativa bröstbilder medan man minskar strålningsdosen med upp till 50 procent jämfört med andra digitala mammografisystem. Därtill kommer MicroDose Mammography teknologin att erbjuda möjligheter för framtida bildlösningar som erbjuder information bortom anatomiska bröstbilder i 2D.

För ytterligare information, kontakta:

Steve Klink
Philips Corporate Communications
Tel: +31 20 59 77415
Email: steve.klink@philips.com

 

Pia Lindhe
Philips Corporate Communications Nordics
Tel: +46 859852003
Email: pia.lindhe@philips.com

.

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 117 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 22,3 miljarder euro 2010, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen   www.philips.com/newscenter..

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden med avseende på finansiell ställning, resultat och verksamhet inom Philips och vissa av de planer och mål Philips har för dessa. Till sin natur innebär framåtblickande uttalanden risker och osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror av omständigheter som inträffar i framtiden. Det finns många faktorer som kan leda till att faktiska resultat eller utveckling skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds av dessa uttalanden.

.