Gärna amning – men inte offentligt

oktober 24, 2011

– undersökning om svenskars attityd till amning

 

Amning är ett ämne som fler än nyblivna föräldrar har åsikter om. En skandinavisk attitydundersökning om amning visar bland annat att svenskar tycker att kvinnor bör amma men varannan att amning på offentlig plats är olämpligt. En av fem anser att det är naturligt att amma andras barn.

 

Att amning är positivt är något alla är överens om, dock hur länge den ska pågå och var är ämne för diskussion. Philips AVENT har därför genomfört en undersökning om attityder till amning i Sverige, Norge och Danmark.

 

Undersökningen slår fast att 85 % svenskarna tycker att barn bör ammas. Endast 13 % svarar att de inte har en åsikt. Svenskarna är också eniga i sin åsikt om hur länge barn bör ammas, tre av fyra anser att upp till ett år är lämpligt. Däremot är svenskar till skillnad från sina skandinaviska grannar mer tveksamma till amning av äldre barn. Endast var tionde svensk anser att det är lämpligt att amma barnet efter ett års ålder. I Norge tycker en av tre att det är lämpligt att amma över ett år och i Danmark en av fyra.

 

Trots att en stor majoritet tycker att barn bör ammas så anses det inte lämpligt att amma var som helst, en åsikt som är genomgående i hela Skandinavien. Hälften av de svenska svarspersonerna uppger att det är helt eller delvis olämpligt att amma på offentlig plats. Minst passande anses det vara att amma på restauranger, barer och i kollektivtrafiken, medan toleransen är högre för att amma på privata fester, badstranden eller biblioteket.

 

– Amning är ett ämne som nästan alla har åsikter kring. Undersökningen visar att vi ofta har motsägelsefulla attityder till amning. Det anses positivt att amma, men att det inte får pågå för länge och inte heller var som helst. Som förälder kan det vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till omgivningens åsikter, men det är viktigt att föräldrar ändå känner efter själva vad som är lämpligt för dem, säger Jenny Davidsson, marknadsansvarig, Philips AVENT.

 

Vilka platser som anses vara acceptabelt att amma på, varierar med ålder och mellan regioner. Toleransen för amning i offentliga miljöer är lägst hos yngre mellan 15-22 år, där 75 % anger minst en offentlig plats som de anser vara olämplig. Motsvarande siffra för 55-80 år, är 50 %. Attitydskillnaderna i landet är störst mellan Norrland och Stockholm. Exempelvis är en av tre stockholmare negativt inställda till amning på restauranger till skillnad från norrlänningar där enbart en av tio finner det olämpligt.

 

Undersökningen visar också att den positiva attityden till amning inte sträcker sig till att amma andras barn. En majoritet av svenskarna (58 %) tycker att det är tveksamt att amma andras barn, varav 10 % att det är helt oacceptabelt. Danskarna är mest negativa till att amma andras barn, där en tredjedel av danskarna svarar att det är helt oacceptabelt.

 

– Attityderna kring amning skiftar över tid och mellan platser. I undersökningen framgår det att amning av andras barn uppfattas som onaturligt och till och med frånstötande. Förr i tiden var det tvärtom legitimt att lämna bort sitt barn till en så kallad amma som ammade barnet, säger Jenny Davidsson, marknadsansvarig, Philips AVENT.

 

Undersökningen genomfördes av Snabba Svar på uppdrag av Philips AVENT under 2011. I undersökningen deltog ett representativt urval på 1090 personer i Sverige, 1184 personer i Danmark och 1247 personer i Norge. Bland respondenterna fanns både föräldrar och personer utan barn.

 

För att läsa sammanfattning av undersökningen, klicka här.

 

 


För mer information om Philips Avent, kontakta Max Hellström, PR-manager, på telefon +46 708 32 21 05 eller e-post max.hellstrom@philips.com


För mer information om undersökningen, kontakta Signhild Petrén, Geelmuyden.Kiese, på telefon +46 0707 76 88 04 eller e-post sip@geelmuyden-kiese.se

Om Philips AVENT

AVENT har sedan 1984 utvecklat och tillverkat produkter som är inspirerade av naturen och har utvecklats genom omfattande forskning och kliniska tester. Sedan 2006 är AVENT en del av Philips-koncernen, och Philips AVENT fortsätter att skapa lösningar som gör det enklare att mata och värna om barnets hälsa och säkerhet. Oavsett om du väljer att amma, flaskmata eller både och, så stödjer Philips AVENTs förstklassiga produkter det val du gör. När ditt barn sedan växer och blir större kan produkterna tack vare sin design anpassas till barnets ändrade behov.

.

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 120 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 22,3 miljarder euro 2010, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.com/newscenter.