Läkemedelsfri smärtlindring från Philips

maj 20, 2015

Philips publicerade nyligen en smärtundersökning som omfattades av närmare 9000 personer. Resultaten visar att så många som hälften av de tillfrågade lider av smärta, och att läkemedel är det absolut vanligaste sättet att lindra smärtan på. Det finns dock en stor oro för biverkningarna av läkemedel. För att möta konsumenternas behov har nu Philips utvecklat två nya produkter för läkemedelsfri smärtlindring, som kommer finnas tillgängliga att köpa sommaren 2015.  

 

Många av oss har nuförtiden stillasittande arbeten och en datorbunden vardag, vilket innebär att vi inte längre naturligt rör på oss. Hälsoriskerna med långvarigt stillasittande är förutom hjärt- och kärlsjukdomar även problem som medför smärta i nacke, skuldror och ländrygg. För de som drabbas av smärta påverkas vardagen i stor utsträckning. Tre fjärdedelar av de tillfrågade ansåg att deras jobb, sociala aktiviteter samt familjeliv blev drabbat av smärtan. Koncentrationssvårigheter, sömnproblem och konstant trötthet är vanliga problem enligt undersökningen. 83 % av de tillfrågade uppger till och med att smärtan kontrollerar deras liv.

 

Anna Bjarnegård, leg sjukgymnast på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och specialist inom smärta och smärtbehandling säger; 
"Långvarig smärta påverkar människans hela tillvaro. Resultaten i denna undersökning stämmer överens med den erfarenhet jag har som fysioterapeut i mötet med patienter. För personer som lider av långvarig smärta är det lätt att hamna i en nedåtgående spiral – det är svårt att vara aktiv och röra på sig, vilket i sin tur resulterar till att smärtan förvärras ytterligare och man tappar glädje och därmed livskvalit."

Trots att läkemedel är det vanligaste sättet att lindra smärtan på enligt undersökningen, uttrycker hela 75 % av de tillfrågade en oro för biverkningarna. Oron är också välbefogad. Överdosering av preparaten har ökat med hela 40 % sedan 2009, då paracetamol började säljas i livsmedelsbutiker[1]. På grund av denna utveckling har Läkemedelsverket nu meddelat att man kommer införa försäljningstopp för paracetamoltabletter utanför apotek. Försäljningsstoppet tas i bruk 1 november 2015.

 

Men det finns metoder för smärtlindring som är helt läkemedelsfria. Philips har i samarbete med sitt forskarteam utvecklat två nya helt läkemedelsfria produkter för lindring av muskel-, led- och nervrelaterad smärta, som lanseras i Sverige till sommaren 2015. Philips PulseRelief; använder sig av TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), samt Philips BlueTouch; en innovativ teknologi som utnyttjar blått LED-ljus för att påskynda kroppens naturliga läkningsprocesser. Båda produkterna är helt trådlösa och styrs smidigt via Philips egen behandlingsapp- för maximal rörelsefrihet.

 

”Genom utvecklingen av BlueTouch och PulseRelief kan Philips nu erbjuda smärtdrabbade personer en helt naturlig smärtlindringsbehandling utan biverkningar. Vår förhoppning är givetvis att dessa produkter kan göra en verklig skillnad för de som lever med kronisk smärta och bidra till att fler kan utföra sina vardagliga aktiviteter på ett friare sätt.” säger Sandra Thorn, Nordic Marketing Manager Pain Relief på Philips.

 

PulseRelief kommer att finnas tillgänglig på Kronans Apotek från juni 2015, priset ligger på 1490 kr. BlueTouch finns att köpa från juni 2015 på www.philips.se för 2590 kr.

 

För mer information, kontakta sandra.thorn@philips.com eller gå in på www.philips.se/painrelief

 [1] * Tidningen ”Läkemedelsvärlden” 2015-04-29 skriven av Jonas Sandstedt

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 118 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/press.

.

Mer information PulseRelief & BlueTouch

TENS (Philips PulseRelief) är en kliniskt bevisad metod för smärtlindring som sedan länge har använts inom vården. TENS fungerar genom att man tillför svaga elektriska impulser över huden för att nå nerverna. Dessa impulser blockerar omedelbart smärtsignalen från att nå hjärnan. Dessutom triggar de elektriska impulserna kroppens egen produktion av smärtlindringshormonet endorfin. PulseRelief går att använda på flera delar av kroppen, exempelvis smärtutsatta områden som skuldror, rygg samt knän.

 

Philips BlueTouch – är en innovativ metod som underlättar återhämtning och reparation av skadade muskler och levererar lugnande, välgörande värme. Tekniken fungerar genom att använda blått LED-ljus för att stimulera frisättning av kroppens eget kväveoxid i huden. Kväveoxiden ökar blodflödet som i sin tur stödjer kroppens naturliga återhämtningsprocesser och förbättrar syre- och näringstillförseln. BlueTouch är utvecklad för lindring av muskulär ryggvärk, både för ländrygg och övre delen av ryggen.

 

De två produkterna från Philips är speciellt framtagna för att möjliggöra ett mer aktivt liv utan läkemedel för personer som lider av långvarig smärta.

 

 

.