533 000 svenskar över 40 år riskerar tandlossning

december 6, 2012

Endast fyra av tio svenskar rengör dagligen mellan tänderna. Det visar en ny undersökning som Sinitor gjort på uppdrag av Philips Sonicare. Samtidigt hoppar allt fler blivande 40-åringar över tandläkarbesöken och gruppen 30-39 år har nu lägst besöksfrekvens av alla när det gäller besök hos tandvården.

 

Under senare år har det blivit allt vanligare att personer mellan 30-39 år låter bli att besöka tandvården och de blivande fyrtioåringarna har nu lägst besöksfrekvens av alla. 2 Tidigare var det 20–29-åringarna som inte gick till tandläkaren. Enligt Folkhälsoinstitutet hävdar 11 procent av svenskarna att deras tandhälsa är mycket eller ganska dålig; det motsvarar 533 000 svenskar över 40 år.

 

– I 40-årsåldern kommer de första tydliga tecknen på att kroppen åldras när håret, huden och inte minst synen förändras.  Men även i munnen kan nya problem dyka upp i samband med åldrandet. Att de som börjar närma sig 40 år hoppar över tandläkarbesöken är därför en oroväckande tendens, säger Kerstin Öhrn, professor i vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa.

 

Utöver åldrandet kan även stress och sjukdomar som påverkar immunförsvaret, till exempel diabetes, öka risken för tandlossning. För att behålla sina tänder är det viktigt med goda rutiner kring munhygien.

40 plus – vad händer med munhälsan? Att låta bli den dagliga rengöringen mellan tänderna ökar risken för dålig hälsa.

 

– För att minska risken för tandlossning bör man rengöra mellan tänderna varje dag. Den som missar att ta bort bakteriebeläggningar, alltså plack, får dålig andedräkt, tandsten och oftare inflammation i tandköttet. Detta är extra viktigt när man åldras, säger Kerstin Öhrn.

 

Forskning visar också att det finns ett samband mellan tandlossning och allvarliga sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomar i mag- tarmkanalen. Exakt hur de sambanden ser ut är inte klarlagt men forskning pågår, bland annat i Sverige och Danmark.

 

Fakta – så upplever svenskarna sin tandhälsa
Enligt Socialstyrelsens Tandhälsorapport från 2010 anser:
11 procent att deras tandhälsa är mycket eller ganska dålig
48 procent att den är ganska bra
22 procent att deras tandhälsa är mycket bra
18 procent att den varken är bra eller dålig

 

Referenser

1Munhälsobarometern genomfördes av Sinitor på uppdrag av Philips Sonicare i mars 2012. I undersökningen deltog 1182 svenskar över 18 år och svaren är nationellt representativa. För att ta del av fler resultat från undersökningen, klicka här.

2Folkhälsoinstitutet. Hälsa på lika villkor. Nationell folkhälsoenkät. Östersund:
Folkhälsoinstitutet; 2009

3Socialstyrelsen, Befolkningens tandhälsa 2009, publicerad 2010, http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18049/2010-6-5.pdf

För mer information

Kontakta Max Hellström, pressansvarig Philips Consumer Lifestyle,

tel: +46 708 32 21 05, e-post: max.hellstrom@philips.com

 

För mer pressinformation och bilder, kontakta Emilie Thorsén, Geelmuyden.Kiese,

 tel:  +46 0736 55 31 01, e-post: eth@geelmuyden-kiese.se

.

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 122 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 22,6 miljarder euro 2011, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/press

.