När barn får vara barn – senaste medicinska erfarenheter inom barnventilation presenteras vid Home Healthcare Academy konferens i Stockholm

november 15, 2012

Nordens främsta medicinska experter inom barnventilation presenterar senaste kliniska erfarenheter kring barn med neuromuskulära sjukdomar med andningssvårigheter. Konferensen behandlar potential för utveckling av god vård med innovativ teknologi.

 

 Stockholm, Sverige - Barn med neuromuskulära sjukdomar drabbas av tilltagande muskelsvaghet som får en rad allvarliga konsekvenser däribland svårigheter med att andas och att hosta på ett normalt sätt. I Sverige drabbas cirka 100 nyfödda barn per år av olika neuromuskulära sjukdomar, vilket på ett dramatiskt sätt påverkar det dagliga livet för både barnen och deras anhöriga.

 

Bengt Midgren, docent och överläkare vid Lungkliniken, Skånes Universitetssjukhus understryker att ”det finns ett mörkertal kring hur många barn totalt i Sverige som genomgår behandling, detta på grund av underrapportering”.

 

Många av barnen är beroende av andningsunderstöd, vanligtvis under natten när barnet sover och sömnen påverkar i stor uträckning andningsfunktionen. Även hostfunktionen blir försämrad på grund av neuromuskulära sjukdomar, vilket kan leda till återkommande djupa luftvägsinfektioner. Därför behövs åtgärder för att hjälpa barnet att hosta för att upprätthålla en god lungfunktion och undvika behov av sjukhusvård och antibiotikabehandling. Hur kan denna utsatta grupp få bästa förutsättningar för en god livskvalitet?

 

Förutsättningarna för vård och behandling kan variera beroende på var man bor i landet och vilka möjligheter till vård som är tillgänglig. Den medicinska expertisen ser en stor potential till hur vården kan vidareutvecklas på ett bra sätt för barn med neuromuskulära sjukdomar. Vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus har man sedan flera år framgångsrikt samarbetat mellan olika kompetensområden i en fast och organiserad struktur, där spetskompetenser samlas för att ge ett helhetsperspektiv på vården 

 

"Det faktum att det nu startas ett hemrespiratorregister även för barn lägger en god grund för att kartlägga behandlingspraxis och få en bättre bild av vårdbehovet, säger Agneta Markström, docent vid Andningscentrum Uppsala Akademiska sjukhus och Lung- och allergimottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus samt vid Sömn- och Andningscentrum, Uppsala Akademiska sjukhus."

 

"Vi vill bidra med innovationer som räddar liv och förbättrar livskvalitet. Det är därför angeläget för oss att medverka till att lyfta fram den senaste forskningen och innovativ teknologi som kan ge bästa förutsättningar för barn med neuromuskulära sjukdomar, säger Ulf Järnberg, Sales & Marketing Director Philips Home Healthcare Solutions."

 

Philips Home Healthcare Solutions erbjuder en rad lösningar för att optimera behandlingen av patienter med kroniska andningssjukdomar, inklusive dosering av läkemedel, syrgasbehandling och hemventilation. Home Healthcare Academy, Philips Home Healthcare Solutions kurscenter, arrangerar en tvådagarskonferens med nationellt- och internationellt erkända specialister som huvudtalare.

 

Läs mer om senaste innovationer
http://www.healthcare.philips.com/main/homehealth/respironics.wpd

 

Bildmaterial 
http://www.dealersupport.se/imagebank4/products/id/220

För mer information

Käthryn Cars, Corporate Communications
Phone: +46 (0)708 32 20 22
E-mail: Kathryn.cars@philips.com

.

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom meningsfulla innovationer inom området hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland, Philips har 121 000 anställda i mer än 100 länder och redovisade 2011 en försäljning på 22,6 miljarder euro. Företaget är marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/press

.

Om Home Healthcare Academy

Philips Home Healthare Academy är ett komplett kundskapscenter med utbildning kring produkter och terapiområden inom sömnstörningar, ventilationsterapi, andningsunderstöd och  syrgasterapi. Kurserna är klassificerade i olika nivåer och ges som grundutbildning, fördjupad utbildning, teknisk utbildning och master class. Utbildningen vid Home Healthcare Academy ges av medicinskt erfaren personal från Philips och erkända specialister. För mer information: http://www.healthcare.philips.com/se_sv/homehealth/index.wpd

 

 

.