EU-finansierat program utvecklar första handboken för koordinerad utveckling av vård och telehälsa

april 29, 2013

Vårdkoordinerings- och telehälsoprogram utforskar möjligheterna för hemvård av kroniskt sjuka. En utveckling som innebär en möjlighet att omvandla vården för miljoner kroniskt sjuka människor och därmed uppnå besparingar på flera miljarder euro varje år.

 

Amsterdam, Nederländerna – Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) med konsortiumpartners offentliggjorde idag lanseringen av Vårdkoordinerings- och Telehälsoprogrammet ACT. Det Philipsledda ACT-programmet är det första projektet att utforska vilka organisatoriska och strukturella processer som behövs för att kunna implementera programmet på en storskalig nivå. Detta EU-finansierade program inkluderar sjukvårdsmyndigheter, kliniska experter, universitet och industripartners. Genom observering av CC&TH-initiativ (care coordination and telehealth) i fem europeiska regioner kommer programmet att bidra till en “handbok” fylld med bästa praxis för att underlätta implementeringen av CC&TH. Denna utveckling innebär en möjlighet att omvandla vården för miljoner kroniskt sjuka människor och därmed uppnå besparingar på flera miljarder euro varje år.

 

Kroniska sjukdomar har ökat kraftigt de senaste åren. I EU lider cirka 10 miljoner människor av hjärtfel1, 20 miljoner är drabbade av den obotliga lungsjukdomen2 COPD och 60 miljoner lever med diabetes3. Varje år kostar dessa sjukdomar EUs vårdsystem cirka 125 miljarder euro. Med CC&TH kan kroniskt sjuka människor få en effektiv behandling i hemmet genom ett remote management-system och integrerade nätverk av vårdgivare. Målet med dessa tjänster är att förbättra patienters hälsa genom att ge dem större självständighet, frihet och kontroll över sina liv. Kliniska studier4-6 har visat att dessa tjänster kan reducera antalet inskrivningar på sjukhus, antal sjukhusdagar samt dödssiffror. Svårigheterna med att översätta denna forskning till praktiska handlingar har dock gjort att CC&TH fram till idag har begränsats till pilotprogram.

 

 

  “Med ACT-programmet har vi kommit ett steg närmare en utbredd användning av vårdkoordinering och telehälsotjänster. Programmet undersöker olika tillvägagångssätt för att sprida och integrera telehälsa, och tack vare forskningen inom fältet kan programmet nu implementeras.  Förväntningen är att förbättra utfallet för patienter och vårdsystem på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt”, säger professor Stanton Newman på Health Psychology, School of Health Sciences, City University London, UK som även är ansvarig utredare för WSD (Whole System Demonstrator), det största testet som har utförts inom telehälsa till dags dato.

 

För att uppnå målen inkluderar ACT-programmet hälsomyndigheter, företag, universitet och sjukhus. Fem europeiska partnerregioner (Baskien och Katalonien i Spanien, Groningen i Nederländerna, Lombardy i Italien och Skottland i Storbritannien) kommer att påbörja implementeringen och driva sina egna CC&TH-planer för patienter med hjärtfel, COPD och diabetes. Systemen kommer att observeras under en 24-månaders period för att identifiera de mest framgångsrika processerna och strukturerna. Regionerna kommer sedan att dela med sig av sina erfarenheter, och de mest framgångsrika exempel kommer att vidareutvecklas och publiceras så att andra vårdenheter kan ta fram sina egna CC&TH-system.  

 

“Philips strävar efter att förvandla sjukvården genom betydelsefulla innovationer som sätter patienten i fokus”, säger Bas Verhoef, President Market Group EMEA, Philips Healthcare. “Människor är i behov av sjukvård på sina egna villkor för att kunna fortsätta med sin vardag. Genom att flytta vården från sjukhuset till hemmet underlättar man inte bara för patienterna, även vårdsystemet drar nytta av att den belastningen som kommer med åldrande generationer och ökning av kroniska sjukdomar nu kan minskas”.

 

“Det är en viktig utveckling, men för att lyckas behöver vården samarbeta över gränserna”, fortsätter Verhoef. “ACT-programmet visar att det finns en stark beslutsamhet att samarbeta i Europa för att utveckla och förbättra vården för miljoner människor. Philips är stolta över att få leda detta starka konsortium.” 

 

ACT-programmet enar ledande europeiska vårdexperter från olika domäner och är en del av det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP-AHA). EIP-AHA är ett initiativ från den Europeiska kommissionen och är en del av strategin inom innovationsunionen för att förbättra den genomsnittliga hälsosamma livslängden med två år till 2020.

 

För mer information, besök: http://www.act-program.eu.

 

 

 


1 Braunschweig F, Cowie MR, Auricchio A. What are the costs of heart failure? Europace. 2011;13:ii13–ii17

2 http://www.copdcoalition.eu/about-copd/prevalence

3 http://www.idf.org/diabetesatlas/europe

4 Inglis SC, Cark RA, McAlister FA, et al. Structured telephone support or telemonitoring programmes for patients with chronic heart failure. Cochrane Database Syst Rev. 2010;8:CD007228

5 Inglis SC, Clark RA, McAlister FA, Stewart S, Cleland JG. Which components of heart failure programmes are effective? A systematic review and meta-analysis of the outcomes of structured telephone support or telemonitoring as the primary component of chronic heart failure management in 8323 patients: Abridged Cochrane Review. Eur J Heart Fail 2011. Sep;13(9):1028-1040.

6 BMJ 2012; 344 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e3874

För mer information, kontakta:

Käthryn Cars
Philips Corporate Communications Nordic
Tel: 0708 32 20 22
E-post: Kathryn.cars@philips.com
 

Sabine van Deursen
Philips Healthcare Communications
Tel: +43 664 3916 832
E-mail: sabine.van.deursen@philips.com

.

Om ACT

ACT-konsortiets medlemmar inkluderar:

 • Philips Healthcare Boeblingen, Tyskland
 • Universitätsklinikum Würzburg, Tyskland
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grekland
 • Telbios, Italien
 • Philips Electronics Nederland B.V., Nederländerna
 • UMC Groningen, Nederländerna
 • Asociacion Centro De Excelencia Internacional En Investigacion Sobre Cronicidad, Spanien
 • Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, Spanien
 • Agencia D’informació, Avaluació I Qualitat En Salut, Spanien
 • Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, Spanien
 • NHS 24, Scotland, Storbritannien
 • University of Hull, Storbritannien
 • City University London, Storbritannien
 • Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust, Storbritannien
 • Dotterbolag:
  Foundation Zorg Binnen Bereik (Care within reach), Amersfoort, Nederländerna; Center of Technology in Medicine and Health (CTMH), Sverige; Basque healthcare technology provider (OSATEK ), Spanien; Galicia Region (SERGAS), Spanien; Saxonia Region, Tyskland.

 

För mer information, besök: http://www.act-program.eu

.

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. inom området hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 118 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/newscenter.

.