Klinisk studie av terapeutisk hypotermi vid hjärtinfarkt visar nya terapeutiska möjligheter

maj 6, 2013

Studien CHILL-MI utvärderar säkerheten och effektiviteten av InnerCool RTx endovaskulärt kylsystem, ett system som ger nya terapeutiska möjligheter att minska skador på vävnaden vid akut hjärtinfarkt. Ansvariga för studien är forskare vid Lunds universitet.

 

Andover, MA – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) presenterar genomförd klinisk patientstudie CHILL-MI. Studien har utvärderat säkerheten och effektiviteten av InnerCool RTx, ett endovaskulärt kylsystem, framtaget för att minska reperfusionsskador vid hjärtinfarkt med ST-förhöjning (STEMI).

 

 

Vid en akut hjärtinfarkt med ST-förhöjning är det kritiskt för hjärtvävnadens överlevnad att blodcirkulationen till hjärtat återställs så snabbt som möjligt1. Risken med denna process är dock att den åsamkar ytterligare skador kända som reperfusionsskador2. Behovet av att förebygga skador på hjärtvävnaden under behandling av akut hjärtinfarkt, har ökat markant. Metoden endovaskulär kylning används för att snabbt uppnå terapeutisk hypotermi,

vilket innebär att man sänker patientens kroppstemperatur för att begränsa skada på vävnaden3. I studien ingick 120 slumpmässigt utvalda patienter från nio europeiska vårdcenter.  Patienterna behandlades omedelbart med ballongvidgning (PCI) med eller utan tilläggsbehandling av snabb endovaskulär kylning.

 

Målet med studien var att begränsa antalet fall där en utsatt hjärtmuskel kan leda till hjärtinfarkt. Utvärdering skedde genom att inom 4 dagar (± 2) analysera MR-bilderna. Den sekundära säkerheten och effektmått utvärderades också. Ansvariga forskare för studien är David Erlinge, MD PhD, professor i kardiologi och Göran Olivecrona, MD PhD från kardiologiska avdelningen vid Lunds universitet.

 

Tidigare forskning har visat att terapeutisk hypotermi kan begränsa omfattningen av en hjärtinfarkt, om patientens kroppstemperatur kyls ner till ≤35°C innan reperfusion eller öppning av den blockerade artären. I den tidigare publicerade Rapid MI-ICE-studien använde man sig av InnerCool-systemet. Resultaten visade en 38 % reducering av hjärtinfarktens omfattning hos STEMI patienter vars kroppstemperatur kyldes ner till  ≤35°C före första PCI4.

 

"Terapeutisk hypotermi är den mest lovande behandlingsmetoden för att minska storleken på infarkten hos STEMI-patienter”, säger professor Erlinge. "Vi ser fram emot att dela med oss av denna innovativa behandlingsform så snart resultaten har blivit publicerade", tillägger Olivecrona, "På klinikerna kunde man snabbt kyla ner patienterna. Kylningsprocessen var enkel att integrera i arbetsflödet på labbet för hjärtkateterisering, och förseningarna var minimala".

 

"Vi är mycket nöjda över att kunna meddela att vi nu har avslutat CHILL-MI-studien”, säger Randy Whitfield, Vice President, Therapeutic Care, vid Philips Healthcare. "Detta skulle kunna ge nya terapeutiska möjligheter för patienter med akut hjärtinfarkt som riskerar skador på hjärtvävnaden till följd av reperfusionsskador".

 

Akut hjärtinfarkt (AMI) är en av de vanligaste dödsorsakerna och STEMI är den mest allvarliga formen av AMI. I USA och Europa är fördelningen av STEMI 770-800 per miljon i respektive kontinent5,6. På sjukhus är dödligheten för STEMI-patienter mellan 4.2–13.5 procent.7,8. Genom att initiera perkutan koronar intervention eller primär ballongvidgning så snabbt som möjligt ökar möjligheterna att rädda hjärtvävnaden.

 

Philips InnerCool RTx endovaskulära system kyler ner patienterna inifrån och ut. En unik värmeväxlare med en integrerad temperatursensor positioneras under hjärtat via lårvenen och kopplas samman med en skyddad konsol.

 

Det slutna systemet kyler snabbt ner patienten och övervakar kroppstemperaturen utan behov av vätska eller utbyte av cirkulerande kall saltlösning i katetern.

 

Philips InnerCool RTx endovaskulära kylsystem är kommersiellt tillgängligt i USA men begränsas av tillämplig lag för behandling av hjärtinfarkt.

 


 

1 Schomig, A et al.  Coronary Stenting Plus Platelet Glycoprotein IIb/IIIa Blockade Compared with Tissue Plasminogen Activator in Acute Myocardial Infarction (STOP AMI).  N Eng J Med 2000;343:385-391.
2 Yellon, DN et al. Myocardial Reperfusion Injury. N Eng J Med 2007;357;1121-35.
3 Götberg, M et al. A pilot study of rapid cooling by cold saline and endovascular cooling before reperfusion in patients with ST-elevation myocardial infarction (RapidMI-ICE). Circ Cardiovasc Interv. 2010 Oct;3(5):400-407.
4 Götberg, M et al. A pilot study of rapid cooling by cold saline and endovascular cooling before reperfusion in patients with ST-elevation myocardial infarction (RapidMI-ICE). Circ Cardiovasc Interv. 2010 Oct;3(5):400-407.

5 McManus, DD, et al.  Recent Trends in the Incidence, Treatment, and Outcomes of Patients with STEMI and NSTEMI.  Am J Med. 2011 Jan;124(1):40-47. 
6 Widmisky, P, et al.  Reperfusion Therapy for ST Elevation Acute Myocardial Infarction in Europe: Description of the current situation in 30 countries. Eur Heart J. 2010 Apr;31(8):943-957.
7 Widmisky, P, et al.  Reperfusion Therapy for ST Elevation Acute Myocardial Infarction in Europe: Description of the current situation in 30 countries. Eur Heart J. 2010 Apr;31(8):943-957.
8 Bhatt, NS, et al. Comparison of In-Hospital Outcomes with Low-Dose Fibrinolytic Therapy Followed by Urgent Percutaneous Coronary Intervention Versus Percutaneous Coronary Intervention Alone for Treatment of ST-Elevation Myocardial Infarction. Am J Cardiol. 2013 Mar 10. pii: S0002-9149(13)00524-9.

För mer information, kontakta:

Käthryn Cars
Philips Corporate Communications Nordic
Tel: 0708 32 20 22
E-post: Kathryn.cars@philips.com

 

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. inom området hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 118 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/newscenter..