Munhälsobarometern 2013: Var tredje svensk missnöjd med sin tandborstning


Trots att över hälften av svenskarna tror att en eltandborste gör renare än en manuell tandborste, uppger endast var fjärde att de har en eltandborste som enda tandborste.

maj 6, 2013

Svenskarnas munvårdsvanor och attityder till tandhälsa

 

Var tredje svensk är inte nöjd med sin tandborstning. Men trots att över hälften tror att en eltandborste gör renare än en manuell tandborste, uppger endast var fjärde att de enbart använder eltandborste. Det visar en undersökning om munvårdsvanor som Philips Sonicare har låtit genomföra.

 

  Resultaten visar också att fler kvinnor än män tror att det finns ett samband mellan munhälsan och sjukdomar som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Rekommendation från tandläkare och tandhygienist väger allra tyngst när man ska välja tandborste, men även vänner och familjers åsikter spelar roll vid valet.
 

Sammanfattning av undersökningsresultaten:

 

• 3 av 10 svenskar är inte nöjda med sin tandborstning
Det vanligaste skälet till att man inte är nöjd med tandborstningen är att man borstar för slarvigt (14%). Därefter kommer att man har svårt att komma åt långt bak i munnen och mellan tänderna, och att man borstar för hårt. Särskilt personer mellan 23-35 år uppger att de slarvar (19%). Den yngsta åldergruppen i undersökningen, 15-22-åringarna, tycker inte att tänderna blir tillräckligt vita när de borstar. Endast 55 procent av de unga är nöjda med sin tandborstning medan de äldre, över 56 år, är mest nöjda (77%).

 

• 1 av 4 svenskar borstar tänderna längre än två minuter
Majoriteten (52%) borstar mellan 1 och 2 minuter. Var femte (21%) borstar upp till en minut.

 

• Drygt hälften av svenskarna (54%) har enbart manuell tandborste
22 procent av svenskarna har både elektrisk och manuell tandborste. Endast var fjärde svensk
(24%) har enbart eltandborste. Att använda eltandborste är vanligast bland personer över 56 år, där 35 procent uppger eltandborste som enda tandborste. Fler kvinnor än män har båda tandborsttyperna hemma (24% kvinnor jämfört med 21% män).

 

• Över hälften tror att en eltandborste gör renare än en manuell tandborste
55 procent uppger att eltandborsten gör mest rent i munnen. 13 procent säger att den manuella borsten är bäst och 32 procent menar att de båda borsttyperna gör lika rent. De yngre är inte lika övertygade som de äldre om eltandborstens fördelar – endast 4 av 10 i gruppen 15- 22 år säger att eltandborsten gör mest rent. Bland personer 36 år och äldre är motsvarande andel 6 av 10.

 

• Tandvårdens rekommendation väger tyngst vid köp av ny tandborste
Drygt hälften uppger att rekommendation från tandläkaren (55%) är viktigast när man ska köpa ny tandborste. En av tre uppger att tandhygienistens rekommendation som avgörande (28%). Det också relativt vanligt att lyssna på familj och vänner (28%) medan endast 1 av 10 (9%) uppger att apotekspersonalens rekommendation är viktigast.

 

• Betydligt fler kvinnor än män tror att det finns ett samband mellan munhälsan och diabetes och hjärt-kärlsjukdom
Nästan hälften av kvinnorna (46%), men bara var tredje man (32%), tror att det finns ett samband mellan munhälsan och sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Nästan var tredje person svarar nej på frågan och 35 procent vet inte. Fler män (37%) än kvinnor säger att de inte vet (33%). 

 

• Att ta hand om konditionen är viktigast men även att ha bra matvanor är viktigare än tandhälsan
Munhälsan kommer först på tredje plats efter den fysiska kondtionen och kosten/magen när vi frågar vad som är viktigast att ta hand om när det gäller hälsan. Fyra av tio (38%) anser att konditionen är viktigast, särskilt män håller med om det (46%). Fler kvinnor än män bryr sig om sina matvanor (33% respektive 24 %) . Håret, huden och fötterna kommer dock efter tänderna i prioritetsordning.

 

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes av Snabba svar på uppdrag av Philips Sonicare i mars 2013. I undersökningen deltog 1 049 svenskar mellan 15 och 80 år, varav 51 procent var män och 49 procent kvinnor. Svaren är nationellt representativa.

Faktablad Philips Sonicare Munhälsobarometern 2013

För mer information, kontakta Max Hellström, PR manager Philips Consumer Lifestyle

Tel: + 46 708 32 21 05
E-post: max.hellstrom@philips.com

.

Om Philips Oral Healthcare

Sedan 1992 har Philips utvecklat produkter för en bättre munhälsa under varumärket Philips Sonicare. I produktportföljen finns idag soniska eltandborstar, produkter för rengöring mellan tänderna och blekningsprodukter för både klinik- och hemmablekning. Philips Sonicare är den mest rekommenderade soniska eltandborsten bland tandvårdsprofessionen globalt, och portföljen består även av ett system för mellanrumsrengöring, Philips Sonicare AirFloss. Under varumärket Philips ZOOM finns avancerade tandblekningsprodukter avsedda för kliniker.

För mer information besök: Philips Oral Healthcare.

.

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 118 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/press..