Ny klinisk studie påvisar viktigt steg med 50 procent lägre stråldos

maj 21, 2013

För första gången inom kardio-intervention gör Philips nya röntgensystem AlluraClarity det
möjligt att genomföra interventioner med 50 procent lägre stråldos, samtidigt som
bildkvaliteten bibehålls på samma nivå.

Paris, Frankrike – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) offentliggjorde i dag, tillsammans med holländska St. Radboud University Medical Center och tyska Main-Taunus Cardiac Center, resultaten av en ny klinisk studie som demonstrerar att säkerheten för både hjärtpatienter och klinisk personal avsevärt kan förbättras ytterligare.

 

Med den interventionella röntgentekniken AlluraClarity*, som Philips nyligen introducerat, kunde läkarna vid det medicinska centret för första gången nå en 50-procentig minskning av stråldosen, samtidigt som man behöll den utmärkta bildkvalitet som krävs under hjärtinterventioner. Resultaten kommer att presenteras under EuroPCR:s årskongress (European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions), 21–24 maj i Paris.

 

Vid studien, som tagits fram av Main-Taunus Cardiac Center i tyska Bad Soden, och genomfördes vid St. Radboud University Medical Center i Nijmegen, Nederländerna, mellan september och november 2012, jämfördes två koronarangiografikörningar av samma patient ** (totalt 39 patienter med ett BMI mellan 20 och 37). Under den första körningen användes konventionell Allura Xper-teknik, och under den andra användes den nya ClarityIQ-tekniken i Philips AlluraClarity-systemet. Sex oberoende interventionella kardiologer från hela Europa (Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige) utvärderade därefter bildkvaliteten hos körningarna sida vid sida och kom fram till att jämfört med konventionell röntgenteknik gav AlluraClarity bilder med samma kvalitet i över 85 procent av fallen.

 

 

– Vi har utforskat och gjort omfattande tester av den här nya tekniken vid vårt hjärtcenter, säger Prof. Dr. med. N. Reifart, medförfattare till studien och chef för den privata kliniken Main-Taunus Cardiac Center i Bad Soden. Den gör nu att vi kan utföra de flesta diagnostiska angiografier med minst 50 procent lägre stråldoser med bibehållen bildkvalitet.

 

– En sådan avsevärd minskning av röntgenstråldosen är till nytta för både patienterna och den personal som vårdar dem, säger dr T.J.F ten Cate, kardiolog vid St. Radboud University Medical Center och ansvarig för studiens genomförande. Nu när vi använder AlluraClarity har vi blivit mer medvetna om strålningen.

 

Resultaten från studien utgör en viktig milstolpe för Philips, och visar hur komplexa interventionella procedurer kan utföras samtidigt som stråldosen minskas avsevärt. I slutet av 2012 tillkännagav Philips att man hade gjort ett genombrott i samarbete med holländska St. Antonius Hospital, ett erkänt expertcenter inom fältet hjärt- och kärlinterventioner, med samma röntgenteknik, men vid en annan typ av procedur, nämligen kärlinterventioner. Studier inom fälten neuroradiologi och elektrofysiologi pågår, och resultaten väntas snart komma. Sedan den kommersiella lanseringen i mitten av 2012 och fram till i dag har över 200 AlluraClarity-system installerats i regioner som Asien, Europa, Mellanöstern och Latinamerika.

 

 

– Inom den medicinska världen pågår ett tydligt skifte från öppen kirurgi till minimalt invasiva interventioner, procedurer som utförs med kateter och röntgenteknik för att diagnostisera och behandla sjukdomar, säger Ronald Tabaksblat, chef för Philips Interventional X-Ray i en kommentar. Philips AlluraClarity-systemet visar hur hårt vi arbetar med att minska behovet av kompromisser i vården av patienterna. Ytterligare studier pågår för närvarande vid ett antal olika sjukhus runtom i Europa, där man tittat på hur man kan minska strålningen vid olika procedurer, vilket visar att Philips verkligen är ledande inom radiologisk intervention.

 

Mer information finns på www.philips.com/AlluraClarity.

 

Vid EuroPCR demonstreras även Philips nya verktyg för radiologisk intervention i kombination med ultraljud EchoNavigator. Välkommen att besök Philips på EuroPCR 2013, stånd nr M4.

 

Dessutom kommer dr T.J.F ten Cate att hålla en presentation vid EuroPCR på ämnet: "Automated image enhancement significantly reduces radiation dosage in coronary angiography with preserved image quality" (Automatisk bildförbättring minskar stråldoserna vid koronarangiografi avsevärt, samtidigt som bildkvaliteten bevaras), torsdagen den 23 maj 10:57–11:05 i rum 241.

 

 


 

* Philips AlluraClarity med ClarityIQ-tekniken är för närvarande inte tillgänglig för försäljning i USA där man väntar på 510(k)-godkännande


** Koronarangiogram används för att visualisera hjärtats blodkärl. Under ett koronarangiogram injiceras ett kontrastmedel via en kateter in i blodkärlen i hjärtat som är synligt i röntgenbilder. Röntgensystem används sedan för att ta en serie bilder (angiograms), som möjliggör en närmare titt på insidan av dessa blodkärl. Vid behov kan läkaren därefter utföra ett ingrepp, till exempel att öppna ett blockerat kranskärl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Käthryn Cars
Corporate Communications Nordic
Tel +46 (0) 708 32 20 22
E-post: Kathryn.cars@philips.com

 

 

Joost Maltha
Philips Healthcare Benelux
Tel: +31 (0)6 10 55 8116
E-post: joost.maltha@philips.com

.

Notringar för redaktör

Den kliniska studien visade att de bilder som tagits med ClarityIQ har liknande klinisk bildkvalitet jämfört med de som tagits med hjälp av det interventionella röntgensystemet Philips Allura Xper FD10. Kardioangiografifilmer av 39 patienter togs vid UMC St. Radboud i Nijmegen, Nederländerna, med normala inställningar samt med 50 % lägre dostagningsinställningar på samma patient med Allura Xper FD10-systemet. Vid första körningen användes konventionell Allura Xper-teknik och vid den andra den nya Philips AlluraClarity med ClarityIQ-tekniken, för att bedöma bildkvaliteten och minska stråldosen. Bilduppsättningarna randomiserades och maskerades avseende tagningstyp och datum för att bedömas beträffande klinisk bildkvalitet baserat på relevanta kliniska uppgifter i en studie där bilderna bedömdes offline sida vid sida av sex erfarna interventionella kardiologer. Bilderna som tagits med ClarityIQ fick samma, eller högre, betyg jämfört med de bilder som tagits med den konventionella Allura Xper-tekniken i 85 procent av fallen..

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom områdena Healthcare, Consumer Lifestyle och Lighting. Philips huvudkontor ligger i Nederländerna och företaget har 118 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012 är Philips marknadsledande inom hjärt- och akutvård, vård i hemmet, energieffektiva ljuslösningar och applikationer, tandvård samt rakning och grooming för män. Nyheter från Philips hittar du på www.philips.com/newscenter. Information om senaste innovationer besök http://origin.www.nordic.philips.com

.