Toppstandard i två nya interventionssalar på Universitetssjukhuset Örebro – ökad patientsäkerhet

september 5, 2013

Örebro, Sverige – Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) ökar nu sina möjligheter att genomföra avancerade ingrepp med större säkerhet vid hjärt- och kärlsjukdomar. De två nya salarna är utrustade med den banbrytande röntgentekniken AlluraClarity som Philips har utvecklat i samverkan med Neuroröntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Patienter och personal utsätts för höga doser röntgenstrålning när interventionsbehandlingar ofta kan sträcka sig över flera timmar.Genom att drastiskt reducera röntgendosen med mer än femtio procent stärks därför patientsäkerheten och möjligheterna ökar till avancerade interventionella ingrepp.

 

Det nya hjärtangiosystemet används framför allt vid behandling av patienter som drabbats av kärlkramp och hjärtinfarkt där man till exempel utför så kallad ballongvidgning. Men även vid andra kirurgiska ingrepp som exempelvis byte av hjärtklaffar.

 

Hybridsalen kommer också att nyttjas för behandling av kroppens övriga kärl förutom hjärta, vid tillstånd som förträngningar och bristningar. Behandlingarna kan nu ske med s.k interventionell teknik och i kombination med öppen krurgi i samma sal utan att behöva flytta patienten.

 

USÖ är internationellt ledande inom endovaskulär aneurysmkirurg
USÖ är internationellt känt för sina framgångar inom avancerad endovaskulär aneurysmkirurgi, både vid akuta och planerade operationer. Aortaaneurysm är åderbråck på stora kroppspulsådern. Ett sprucket aortaaneurysm är ett akut livshotande tillstånd, med kraftiga inre blödningar. Med den endovaskulära tekniken ersätter kirurgerna ett
 

annars mycket omfattande kirurgiskt ingrepp där buken öppnas, med ett avancerat ingrepp som görs inifrån kärlet. Många gånger går detta att utföra under lokalbedövning.

 

- Avancerad endovaskulär aneurysmkirurgi som vi bedriver här är vårt globala varumärke på den internationella arenan. Vi har lyckats att i stort sätt helt ersätta den konventionella öppna aneurysmkirurgin med den endovaskulära. Några utvecklingssteg är kvar, vi räknar med att kunna nå dem med den nya hybridsalen, säger Thomas Larzon, överläkare på Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

 

 Hybridsalen vid Universitetssjukhuset Örebro är en av Sveriges största och utrustad med ett avancerat ventilationssystem som skapar en i det närmaste partikelfri klimatzon i operationsområdet. Detta säkerställer optimala hygienkrav och arbetsförhållanden för såväl patienter som personal. Dessutom finns en ergonomisk s.k FlexMove funktion, vilket innebär att röntgenutrustningen har en takmontering som gör

utrustningen flyttbar i alla riktningar. Flexibiliteten frigör operationsområdet ergonomisk fördelaktigt så att operationspersonal enkelt kan komma nära patienten utan att störas av röntgensystemet.

 

Idén med en hybridsal är att flera funktioner finns i samma sal, det kan jämföras med engelskans Operating Theatre; en scen där man kan byta rekvisita, flytta väggar och byta utrustning. Hybridsalens teknologi ger fantastiska möjligheter men framför allt kommer det att öka patientsäkerheten

 

- Leverans och installation av två interventionssalarar till USÖ har varit stimulerande på alla sätt. Vi är övertygade om att vår senaste teknologi för bilddiagnostik, lägre stråldos och ergonomi kan medverka till bästa möjliga förutsättningar för säker och avancerad sjukvård med patienten i fokus, säger Johan Högund, Sverigechef på Philips Healthcare.

 

Den nya hybridsalen på Universitetssjukhuset Örebro öppnades den 4 september 2013 i samband med den officiella invigningen. Sjukhusdirektören Jan Olsson och Landstingsstyrelsens orförande Marie-Louise Forsberg-Fransson höll tal och klippte band och därefter följde visning av lokalerna och den nya hybridsalen.

 

Mer information om Hybrid Operations Room

http://www.healthcare.philips.com/main/products/interventional_xray/Product/
interventional_vascular_surgery/index.wpd


* PCI är en förkortning för Percutan Coronar Intervention och är ett samlingsnamn för behandlingar som öppnar upp förträngningar i blodkärl med hjälp av en kateter.

För mer information, välkommen att kontakta:

Käthryn Cars, Kommunikationschef Philips Norden
Tel: +46 708 32 20 22
E-mail: kathryn.cars@philips.com

 

Thomas Larzon, Överläkare Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro
Tel: 019-602 52 21
E-mail: thomas.larzon@orebroll.se

.

Om Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 115 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips se www.philips.se/press 

.