Akershus universitetssjukhus och Philips förlänger partnerskapsavtal

mars 5, 2014

  • Nordens första partnerskapsmodell i sitt slag, inom s.k. Managed Equipment Service, syftar till att förbättra patientresultaten och sänka kostnaderna genom nya tekniker, driftplanering, support och konsulttjänster.
  • Förlängningen av partnerskapet, som löper på 6 år, fokuserar på leverans och drift av innovativa bilddiagnostiska system och tjänster och kommer att stödja Akershus universitetssjukhus, så att man kan möta framtida krav på kvalitet, hållbar vård och goda patientresultat.

 

Oslo – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) och Akershus universitetssjukhus, ett offentligt undervisningssjukhus med 9 000 medarbetare och ett av Europas modernaste sjukhus, har nyligen förlängt ett befintligt partnerskapsavtal med ytterligare sex år. Avtalet innebär att Philips ska stå för driften av all nukleärmedicin- och röntgenutrustning på sjukhuset. Förlängningen av avtalet börjar gälla den 1 januari 2015 och kommer att löpa till den 31 december 2020.

 

Partnerskapet möjliggör mer patientcentrerade metoder i ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, som är under ständig förändring, inte bara i Norge men även globalt. Akershus universitetssjukhus har 648 somatiska och 288 psykiatriska sängplatser.

 

Strategiskt samarbete
"I samband med uppförandet av nya Akershus universitetssjukhus HF (Ahus), som stod färdigt i oktober 2008, inledde sjukhuset ett strategiskt samarbete med Philips inom bilddiagnostik. Samarbetet med Philips har gett Ahus en bilddiagnostisk avdelning med modern utrustning av hög kvalitet, snabb och hög service och goda ekonomiska förutsättningar. Det har varit ett strategiskt samarbete som varit oerhört viktigt för att vidareutveckla bilddiagnostiken på sjukhuset. Vi har haft ett bra samarbete med Philips de senaste sex åren – och ser fram emot sex år till med ett gott samarbete", säger divisionschef Janne Pedersen vid Akershus universitetssjukhus.

 

Ett partnerskap med verklig riskdelning
Partnerskapsavtalet är ett så kallat resultatbaserat Managed Equipment Service-avtal med teknologisäkring för 22 bilddiagnostiska system och löper till slutet av 2020. Avtalet kommer att hjälpa Akershus universitetssjukhus att få maximalt värde av sin budget, samtidigt som kompletterande utbildnings- och konsulttjänster säkerställer löpande processförbättringar. Avtalet säkerställer att Akershus universitetssjukhus HF får den teknologinivå som anges i avtalet, oavsett leverantör. "Förlängningen av avtalet är väldigt viktig för Philips", säger Thor-Harald Kløver, som är chef på Philips Healthcare i Norge. "Som leverantör av medicinsk utrustning vill vi mätas efter våra resultat. Många företag världen över säljer fortfarande bara en produkt och sedan får kunden klara sig själv. Man kan uppnå mycket mer genom att titta på den nuvarande och den långsiktiga relationen, där våra kunder bedömer oss efter värdet vi levererar under en tidsperiod, snarare än att bara köpa produkten", påpekar han.

 

Avtalsförlängningen bygger på ett befintligt partnerskap som har löpt sedan 2007, vilket har resulterat i ett innovativt och proaktivt offentligt-privat samarbete. "En stor del av innovationerna inom sjukvården handlar om kunskap. Det är därför vi arbetar tillsammans med kunden för att ta fram en lösning som ger ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem", förklarar Thor-Harald Kløver. "Vi är stolta när en kund ser att vi har levererat det vi utlovat och vill förlänga ett partnerskap – vi ser det som bevis på att samarbetet fungerar."

 

Philips partnerskapsavtal
Philips innovativa affärsmodeller erbjuder ekonomiskt attraktiva och hållbara modeller som möjliggör effektiv drift på sjukhusen. Våra Managed Equipment Service- och Turnkey Service-lösningar ger sjukhusen en ekonomiskt attraktiv tillgång till den senaste teknologin. Fleråriga, omfattande partnerskapsavtal ger kunderna möjlighet att fokusera på patient och vårdbehandling, medan Philips säkerställer tillgång till- och drift av teknologin. På så sätt uppnår man kvalitetsvård med minskade kostnader. Våra offentliga-privata partnerskapsavtal möjliggör flexibla lösningar och tillgång till teknologi samt möjliggör ytterligare offentlig finansiering för planerade investeringar.

 

Managed Equipment Services är därför ett långvarigt partnerskap som ger tillgång till den senaste sjukvårdsteknologin (inklusive inköp, installation, drift och uppgraderingar) och stöds av konsulttjänster, utbildning och andra supportfunktioner för att säkerställa driftsmässiga prestanda.

 

Traditionella inköpsprocesser garanterar inte alltid bästa möjliga utnyttjande av teknologi eller tillgänglighet till teknologiska innovationer. Det finns ett kontinuerligt behov att optimera användningen av teknologi genom till exempel personalutbildning, system- och programuppgraderingar, genomgång av arbetsflöde och processer för patienter. Våra innovativa affärsmodeller gör det möjligt för kunderna att förnya infrastrukturen inom ekonomiskt attraktiva ramar.

 

Mer information: www.healthcare.philips.com/main/support/consulting


 

För mer information, vänligen kontakta:

Pia Lindhe, Philips Nordic
Head of Brand, Communication & Digital
Government & Public Affairs
Tel: 070-204 22 18
E-post: pia.lindhe@philips.com
Webbplats www.philips.com

 

Janne Pedersen, Akershus universitetssykehus HF
Divisionsdirektør, Divisjon for diagnostikk og teknologi
Tel +47 02900
E-mail: janne.pedersen@ahus.no 
Website: www.ahus.no 

.

Om Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 115 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 23,3 miljarder euro 2013, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press

.

Om Akershus universitetssjukhus

Akershus universitetssjukhus (Ahus) har som mål att ge behandling som bevarar och främjar patienters hälsa. Som lokalt sjukhus och regionsjukhus ska Ahus leverera hälso- och sjukvårdstjänster till cirka 490 000 människor. Ahus upptagningsområde består per den 1 januari 2011 av alla kommunerna i Follo, Romerike (bortsett från Nes kommun vad gäller somatiska tjänster), Rømskog i Østfold samt de tre nordligaste stadsdelarna i Oslo; Alna, Grorud och Stovner. Sjukhusets huvuduppgifter är patientbehandling, forskning, undervisning samt utbildning av patienter och deras anhöriga. Ahus levererar specialisthälsovård inom somatisk hälso- och sjukvård, psykiatri och missbruk. Vår vision: Mänsklig närhet – fackmässig kompetens.

.