Philips ger sömn åt alla under World Sleep Day

mars 14, 2014

Philips engagerar sig återigen i World Sleep Day. Anledningen är att belysa problem kopplade till sömnbrist. Men framförallt för att betona vikten av en god natts sömn i dagens stressiga samhälle. World Sleep Day infaller fredagen 14/3.

 

World Sleep Day är en årlig återkommande händelse, avsedd för att påminna människor om hur viktigt det är med sömn. Dagen fungerar som en uppmaning till handling i sömnrelaterade frågor som rör t ex medicin, utbildning och trafik. World Sleep Day arrangeras av World Association of Sleep Medicine och uppmärksammas på en mängd olika sätt världen över.

 

Sömn åt alla! 
Under World Sleep Day kommer Philips Home Healthcare Solutions i Norden göra ett upprop för att få människor att sova bättre. Budskapet går under parollen ”Sömn åt alla” och riktar sig till alla delar av samhället. Satsningen är del av Philips globala initiativ, Sleep Powers, som syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om sömnrelaterade problem. Framförallt är det ett sätt att lyfta sömnens roll i samhället. Bristande sömnkvalitet kan leda till en mängd hälsoproblem såsom högt blodtryck, hjärtsjukdomar, stroke och diabetes. Dessutom kan trötthet och sömnbrist vara en starkt bidragande orsak till stress, fetma, depressioner och mycket annat.

 

”Bra sömn är en förutsättning för god hälsa. Samtidigt är sömn ett gemensamt fundament som alla människor kan relatera till och något som spelar en stor roll i allt vi gör. Hela samhället tjänar på att folk sover bättre. Därför ser vi det som vårt ansvar att uppmärksamma World Sleep Day. Sömn åt alla är en uppmaning att ta hand om sig själv genom att sova bättre och dela med sig av sina egna erfarenheter på alla sätt man kan.”  säger Björn Nysveen. 

 

Sömnapné – en osynlig sömnbov
I samband med World Sleep Day lanserar Philips ett nytt sömnkvalitetstest, där man själv kan se hur bra eller dålig sin sömn är, baserat på ett antal frågor. Beroende på hur man svarar kan resultatet tyda på att man lider av den dolda folksjukdomen sömnapné. Sjukdomen gör sig påmind under natten med kraftiga snarkningar och andningsuppehåll som följd. Idag lider ungefär 100 miljoner människor världen över av sömnapné. På dagen leder det ofta till kraftig trötthet, högt blodtryck, irritation, värk mm. Om man misstänker att man lider av sömnapné bör man söka läkarvård snarast. Människor med sömnapné är t ex oftare inblandade i trafikolyckor än andra. Sömnapné kan också vara en direkt fara i arbeten inom vården eller industrin. Philips Home Healthcare Solutions har gjort sömnapné till sitt specialområde och utvecklar egna behandlingsprodukter. Några exempel är CPAP-system och andningsmasker. Testet hittar du här:

http://sweden.respironics.eu/sleep_quiz.aspx

 

Mer information och kontakt

Philips Home Healthcare Solutions
Björn Nysveen, Country Manager Philips HHS Sverige
Mobil: +46 8 120 45 900
E-post: Bjoern.nysveen@philips.com
Webb Philips: www.philips.se/hhs
Webb World Sleep Day: www.worldsleepday.org
.

Om Philips Healthcare

Philips Healthcare är en del av Royal Philips Electronics (NYSE:PHG, AEX: PHIA). Moderbolaget är världsledande inom elektronik för hjärt- och akutvård, vård i hemmet, belysning samt livsstilsprodukter. Philips Home Healthcare Solutions är ett affärsområde inom Philips Healthcare och arbetar med produkter för hemsjukvård som rör sömn- samt respirationsbehandling.

 

.