Munhälsobarometer 2015 – en undersökning av Philips Sonicare

september 8, 2015

De som använder eltandborste är generellt sett mer nöjda med sin munhälsa än de som borstar med en manuell tandborste. De tar också bättre hand om sin munhygien, då de rengör mellan tänderna oftare och blöder i tandköttet mer sällan än genomsnittet. Det visar årets Munhälsobarometer, en årlig undersökning om befolkningens munvårdsvanor som Philips Sonicare har låtit TNS Sifo genomföra.

 

Samband mellan tandköttsinflammation och kroniska sjukdomar
En av de viktigaste drivkrafterna för att ta hand om sin munhygien är att förebygga hälsoproblem. Trots detta är kännedomen om att dålig munhälsa kan leda till sjukdomar relativt låg. Endast 38 % av respondenterna känner till att det finns kopplingar mellan tandköttsinflammation och kroniska sjukdomar. Birgitta Söder, professor emerita vid Institutionen för odontologi på Karolinska Institutet, är inte förvånad över detta resultat:

”Det är inte förvånande att så få känner till detta samband, det är viktigt att informera och sprida kunskap om sambandet. Blödande tandkött påverkar hela kroppen och gör att kroppen blir mer utsatt för infektioner. Blödande tandkött är ett tecken på inflammation i tandköttet. Inflammationen orsakas av bakterier på tandytan, bakterier och inflammationsprodukter kan spridas via blodbanorna till andra delar av kroppen. Om den bakteriella belastningen kvarstår under en längre tid kan den påverka förloppet av vissa av våra vanliga kroniska sjukdomar.”

 

Få känner alltså till sambandet mellan munhygien och kroniska sjukdomar, men antalet som känner till kopplingen mellan munhygien och den generella allmänhälsan har ökat, 75 % i år till skillnad från 62 % från föregående år.

 

Man använder eltandborste för mer effektiv rengöring
Nära på hälften av de tillfrågade (46 %) uppger att de använder eltandborste. Detta är en ökning med 5 % i jämförelse med mätningen 2014, då siffran var 41 %.

 

Tandläkaren Annika Korvo-Nilsson ser positivt på ökningen:
”Det är glädjande att se att fler är noggranna med munhälsan. Trots att ökningen är marginell visar det på att fler och fler börjat prioritera sin munhälsa högre.”

 

Oavsett åldersgrupp är anledningen bakom att använda eltandborste att få en effektivare rengöring och dessutom att få ett friskt tandkött. Undersökningen visar på att det är mindre vanligt att tandköttet blöder för dem som använder eltandborste (20 %), än för de som enbart borstar med manuell tandborste (34 %). De som använder eltandborste är också generellt mer nöjda med sin munhälsa och även sin tandborstning.

 

Blödande tandkött tecken på dålig munhälsa
44 % av respondenterna svarar att de har blödande tandkött minst en gång per månad. Det är vanligare att tandköttet blöder bland de yngre. De äldre är också mer noggranna med sin munhälsa än de yngre - majoriteten av de äldre rengör mellan sina tänder varje dag (65 %, 65+ år), vilket är betydligt oftare jämfört mot de yngre (16 %, 18-29 år). De yngre värderar också att få vitare tänder högre än de äldre. 17 % av de i åldersgruppen 18-29 år tycker det är viktig att få vitare tänder jämfört med de över 50 år, där är siffran enbart är ca 5 %.

 

Ann-Marie Roos Jansåker, Övertandläkare, Odont.Dr, Specialist i parodontologi kommenterar vikten av att göra rent även mellan tänderna:
”Blödande tandkött är vanligt förekommande hos många patienter. Bakterier fastnar på tänderna och bildar en biofilm (bakteriehinna), och det är framför allt på ytorna mellan tänderna som är svåra att nå med tandborsten.  Inom tandvården ser vi en koppling mellan blödande tandkött och hur noggrann man är med att rengöra mellan tänderna. Det är därför vi inom dentalprofessionen måste förespråka att patienten förutom tandborste använder något redskap att få bort dessa bakterier mellan tänderna.”

Fakta om Munhälsobarometern

Fakta om Munhälsobarometern Undersökningen genomfördes av TNS Sifo på uppdrag av Philips Sonicare i mars 2015. I undersökningen deltog 1001 svenskar mellan 18 och 65+ år, 497 män och 504 kvinnor som var slumpmässigt utvalda bland ca 100 000 aktiva medlemmar.

 

Besök Philips Sonicare 

 

Linda Hjorth
Nordisk marknadschef Philips Sonicare
Tel: +46 708 32 20 86
linda.hjorth@philips.com

 

.

Om Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHIA), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom Healthcare, Consumer Lifestyle och Lighting. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2014 en försäljning på 21,4 miljarder euro, cirka 106 000 anställda och försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Företaget är ledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva belysningslösningar och nya användsningsområden för belysning, såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

.