Innovation, samverkan och partnerskap i fokus för ny chef för Philips Health Systems Sverige

november 16, 2015

Sverige – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) meddelar att Johan Folkunger har utsetts till ny chef för Philips Health Systems Sverige med början 1 december 2015. Johan Folkunger efterträder Johan Höglund som går vidare till ny befattning utanför Philips.

 

Johan Folkunger har sedan tidigare haft tjänsten inom Philips som Nordic Business Development Director och har bland annat varit ansvarig för och lett Philips arbete med komplexa affärslösningar, bl a Nya Karolinska projektet inom Bild och Funktion samt andra stora nordiska projekt. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet inom komplex, lösningsorienterad försäljning i olika branscher såsom IT och Telekom och kommer senast från Ortivus där han bl a hade rollen som VP Sales & Marketing.

 

Jag ser verkligen fram emot att leda Philips Health Systems i Sverige, säger Johan Folkunger. Philips arbetar i gränssnittet mellan sjukhuspersonal, forskare och patienter. Uppdraget handlar om att kanalisera all den kompetens vi besitter och utveckla våra kunders verksamhet på ett sätt som gynnar såväl patienten som sjukvården i sin helhet.

 

Vi vill fortsätta att skapa effektiva och högkvalitativa lösningar för de utmaningar som sjukvården står inför. Som medicintekniskt företag och innovationspartner är vi övertygade om att vi kan hjälpa till att utveckla framtidens sjukvård, säger Johan.

 

Johan betonar även betydelsen av samverkan som en viktig faktor för att hantera utmaningar inom såväl den offentliga som den privata sektorn. 

Dagens utmaningar kräver nya gränsöverskridande samarbeten där samtliga parter måste vara beredda att tänka nytt vad gäller såväl lösningar som affärsmodeller, säger Johan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Ekholm, Senior Marketing Manager Specialist Nordic

Tel +46 708 32 21 09

E-post:  anna.ekholm@philips.com

 

.

Läs mer om Philips