Nyhetscenter | Sverige

Philips inleder nytt avtal med Stockholms läns landsting

februari 25, 2016

Stockholm, Sverige – Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA) har tecknat avtal för patientmonitorering till Karolinska Universitetssjukhuset som omfattar både Nya Karolinska i Solna (NKS) och Huddinge.

 

Philips levererar ett patientmonitoreringssystem  som kan användas för att monitorera andningsfrekvens, puls, blodtryck och temperatur hos patienter.

 

”Försämringar av en patients tillstånd föregås ofta av fysiologiska förändringar som kan observeras upp till 24 timmar före en allvarlig händelse. Avvikelser i vitala parametrar  är oftast en indikation på försämring hos patienten och en ökad risk för komplikationer. Genom en kontinuerlig monitorering av de vitala parametrarna kan eventuella avvikelser upptäckas och åtgärdas i god tid” säger Håkan Skytt, kundansvarig på Philips.

 

Inom ramen för avtalet finns även ett innovationspartnerskap, det vill säga ett partnerskap som bygger på att Philips och Karolinska tillsammans och genom innovation ska hitta smarta lösningar för vården.

 

”För Philips är denna typ av partnerskap ett viktigt och effektivt verktyg för att ta fram nya innovationer som både kan effektivisera och öka kvaliteten i vården” säger Johan Folkunger, chef för Philips Health Systems i Sverige.

 

Om systemet

 

Den nya patientmonitoreringen samlar in alla vitala parametrar från patienten till ett enda system. Informationen blir tillgänglig och kan användas av vårdpersonal som deltar i patientens vård så att patienten får adekvat vård i rätt tid. Informationen som samlats in lagras digitalt inom Karolinska och kan användas för vård- och kvalitetsutveckling samt för forskning.

 

Om Karolinska Universitetssjukhuset

 

Nya Karolinska Solna håller nu på att byggas och öppnar upp för sin första patient under det fjärde kvartalet 2016. Huvuddelen av sjukhuset är färdigbyggt under 2017 och planeras vara i full drift 2018. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av de ledande akademiska sjukhusen i världen och med det nya sjukhuset vill man stärka sin position inom den högspecialiserade vården. Nya Karolinska Solna kommer att ha ett mycket patientcentrerat förhållningssätt till sjukvård och kommer att utveckla vårdflöden genom att integrera patientvård, klinisk forskning och utbildning. Detta ligger helt i linje med Philips fokus på att utveckla framtidens sjukvård och rädda liv med meningsfulla innovationer som gör skillnad för patient och vårdgivare.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lina Faye, kommunikationsansvarig Philips

Tel: +46 708 32 21 37

Email: Lina.Faye@philips.com

 

Håkan Skytt, kundansvarig

Health Systems, Philips Sweden

Tel: +46 70 8271986

Email: hakan.skytt@philips.com 

 

.

Om Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHIA), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom Healthcare, Consumer Lifestyle och Lighting. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2015 en försäljning på 24,2 miljarder euro, cirka 104 000 anställda och försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Företaget är ledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva belysningslösningar och nya användningsområden för belysning, såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

.

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.