Sekretessmeddelande för appen Philips Clean Home+

Sekretesspolicyn uppdaterades senast den 19 mars 2020.

 

Philips-appen Clean Home+ (”appen”) gör att du kan styra, övervaka och hantera dina luftrenare och robotdammsugare från Philips (kollektivt, ”enheter”) varifrån som helst, när som helst (”tjänster”).

Appen och enheterna styrs av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller något av dess dotterbolag (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”). Vi bearbetar personuppgifter som samlas in från appen och/eller en enhet som du bestämmer dig för att para ihop med appen.

 

Det här sekretessmeddelandet gäller för personuppgifter som samlas in eller bearbetas av enheten och/eller appen. Det här sekretessmeddelandet är tänkt att göra det enklare för dig att förstå de sekretessregler som gäller när du använder appen, inklusive vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter.

 

Läs även vårt cookie-meddelande och våra användningsvillkor.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilka syften?

Vi tar emot och samlar in personuppgifter, som beskrivs i detalj nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, t.ex. när du använder dig av, hämtar och installerar appen.
account data

Kontodata
Du kan logga in på appen med hjälp av ett MyPhilips-konto eller genom att använda din profil på sociala medier. Användare i Kina kan även logga in med sina telefonnummer.

 

 • När du loggar in via sociala medier samlar vi bl.a. in din grundläggande offentliga profil (t.ex. profilbild, identifierare, kön, profil-URL, födelsedatum, hemsida och plats) samt din e-postadress, som vi använder i autentiseringssyfte. I Kina kan du logga in med ditt Wechat-konto. När du använder ditt Wechat-konto samlar vi in ditt konto-id för Wechat och din offentliga profil, inklusive namn och profilbild. Tänk på att din leverantör av sociala medier kan samla in information om det faktum att du använder appen och loggar in med ditt sociala media-konto. Läs leverantören av sociala mediers sekretessmeddelande (t.ex. Facebook och Google) för att ta reda på mer om deras sekretessregler.

 

 • När du skapar ett MyPhilips-konto samlar vi bl.a. in ditt förnamn, ditt användarnamn, din e-postadress och ditt lösenord. I det här fallet skickar vi ett välkomstmeddelande via e-post för att verifiera ditt användarnamn och lösenord, för att kommunicera med dig när du har frågor, för att skicka enbart tjänsterelaterade meddelanden till dig eller för att skicka direktmarknadsföring om du har registrerat dig för det. Du kan även använda ditt MyPhilips-konto för att beställa en produkt eller tjänst från Philips, delta i en reklamkampanj eller ett spel, delta i en aktivitet på sociala medier i samband med en Philips-kampanj (till exempel genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”) och delta i produkttester eller enkäter.

 

Vi använder dina kontodata för att skapa och hantera ditt konto. Eftersom vi använder dina kontodata för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna bearbetning är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre
Devices data

Enhetsdata
När du parar ihop din enhet med appen samlar vi in följande information:

 

 • Luftrenare.

(I) Enhetsdata, inklusive enhets-id, driftläge, ström på/av, läge, fläkthastighet, schemaläggare och styrkommandon.

(II) Allmänna luftkvalitetsdata, inklusive allergenindex inomhus, PM2.5, temperatur, gas- och fuktighetsnivå.

 • Robotdammsugare.

(I) Enhetsdata, inklusive enhets-id, schemaläggare, antal cykler och rengöringslängd.

Vi samlar även in IP-adressen till routern som ansluter till din enhet.

Vi använder denna information för att tillhandahålla tjänsterna, göra enheten mer medveten om sin miljö, förbättra vår enhet och våra tjänster samt låta dig engagera dig mer med enheten och dess tjänster.

 

Eftersom dina enhetsdata endast behandlas när du väljer att para ihop din enhet med appen för tjänsternas ändamål anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

 

 

Andra tillhandahållna uppgifter

Beroende på luftrenarens modell kan appen visa dig ett litet frågeformulär gällande dina funderingar kring luftkvaliteten inomhus, för hur länge sedan du flyttade till ditt hus/rum samt rummet där enheten är placerad. Appen använder dina svar för att ställa in det lämpligaste driftläget för din enhet.

 

Eftersom dina andra tillhandahållna uppgifter endast behandlas när du väljer att para ihop din(a) enhet(er) med appen för tjänsternas ändamål anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre
Cookies

Cookies
Vi använder cookies, taggar och liknande teknik ("cookies") för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din mobilenhet och samla in dina personuppgifter, bl.a. ditt unika användarenhetsnummer, din mobilenhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata och tjänsterelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen.

 

Innan vi använder cookies i analytiska syften kommer vi att be om ditt medgivande. Om du vill ha ytterligare information om användning av cookies i den här appen kan du läsa vårt cookie-meddelande, som du hittar i appens sekretessinställningar.

Visa flerVisa färre
Customer support

Kundtjänst

När du behöver kundsupport bearbetar vi information utifrån ditt ärende, inklusive ärendenummer, dina interaktioner med oss och din kontaktinformation. Dessutom: • När du använder appens funktion ”Kontakta utvecklare” bearbetar vi en ”applogg”-rapport med enhetens modell och information om prestanda, inklusive tillhörande unika identifierare.

 

 • När du använder appens funktion ”Kontakta oss” bearbetar vi dina frågor och kommentarer, tillsammans med information om din mobila enhet (t.ex. tillverkare, modell och operativsystem) och tillhörande enheter.

 

Vi använder dina kundsupportdata för att förstå och åtgärda de problem du upplever, tillhandahålla support och kontakta dig när det behövs.

 

Vi bearbetar dina kundsupportdata efter behov för att fullfölja ett avtal enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679. I vissa fall bearbetar vi dina personuppgifter baserat på en rättslig skyldighet vi har enligt artikel 6.1. (c) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre
Combined data

Kombinerade data
Vi kan kombinera dina personuppgifter, t.ex. kontouppgifter, enhetsdata, cookies, med information som samlas in under din interaktion och användning av Philips digitala kanaler som sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, enhetsinformation, kommunikation du klickar eller trycker på, platsinformation och webbplatser som du besöker.


 

Vi analyserar dessa kombinerade uppgifter för att ge dig personlig service. Dessutom hjälper de oss att förbättra appens, enhetens/enheternas och tjänsternas innehåll, funktionalitet och användbarhet. I det här fallet anser vi att bearbetningen av dina kombinerade data är baserade på Philips legitima intresse och lagenlig enligt artikel 6.1. (f) i förordning (EU) 2016/679.

 

Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som mobilappar och sociala medier. För att kunna anpassa kommunikationen efter dina preferenser och ditt beteende och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi komma att analysera och sammanställa dina kombinerade data. Innan vi skickar marknadsföringskommunikation till dig kommer vi att be om ditt medgivande.

Visa flerVisa färre
Permissions
Godkännanden

 

När appen behöver behörighet till din mobila enhets sensorer (t.ex. kamera, Wi-Fi, geolokalisering eller Bluetooth) eller andra data (t.ex. foton) för att fullfölja tjänsterna kommer vi att be om ditt medgivande. Vi använder endast dessa uppgifter vid behov för att tillhandahålla tjänsterna och endast efter att du gett ditt medgivande.

 

 • Allmänna behörigheter
 • Wi-Fi: För att konfigurera enhetens/enheternas ihopparning.
 • Kamera: För att skanna QR-koden och påbörja enhetens/enheternas ihopparning.
 • Foto: För att aktivera fotodelningsfunktionen som gör att du kan ta bilder av luftkvaliteten inomhus och utomhus och dela dem via sms/Wechat eller andra sociala kanaler.
 • Samtal: Så att du kan ringa Philips kundtjänst via appen.
 • Grov geografisk plats.
 • Ihopparning av enheter. Android-operativsystem kräver en grov geografisk plats för att ansluta appen till enheten. iOS kräver åtkomst till platsdata för att identifiera när appen och enheten/enheterna finns i närheten. Däremot kan Philips inte bearbeta sådana data på något sätt. Data lagras i din mobila enhet, där Philips inte har åtkomst till dem. Om du tar bort din profil eller appen tas dessa data bort från enheten.
 • Hitta Philips nära dig. När du aktiverar den här funktionen använder vi dina platsdata för att hänvisa dig till en butik eller kundtjänst nära dig.
 • Filer. Appen kräver åtkomst till den mobila enhetens filer för att lagra språkkonfigurationerna och andra filer som appen använder för att fungera (t.ex. grafik, mediefiler och andra stora programresurser). Om du tar bort appen tas dessa data bort från den mobila enheten.
 • Luftrenarbehörigheter.
 • Information om väder och luftkvalitet. När du aktiverar den här behörigheten delar appen dina platsdata som gjorts anonyma (ortnivå) med en av våra tjänsteleverantörer för att tillhandahålla dig med en platskarta med information om luftkvaliteten på appens startsida.

 

Du kan när som helst blockera dina appbehörigheter via inställningarna på din mobila enhet.

 

Vilka personuppgifterna delas med

Philips kan lämna ut dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer, affärspartners eller annan tredje part i enlighet med den här sekretesspolicyn eller tillämpliga lagar.

 

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:

 

 • IT- och molntjänstleverantörer

De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.

 

 • Leverantörer av analyser och användarengagemang

De här leverantörerna levererar specifika tjänster för appen, t.ex. appanalyser, meddelanden i appen och push-meddelanden.

 

Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.

 

Annan tredje part

Philips kan även samarbeta med tredje part som bearbetar dina personuppgifter för egna syften. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt medgivande om så krävs enligt tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I det här fallet ska du läsa deras sekretesspolicyer noggrant där de informerar om sina sekretessregler, bl.a. vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

 

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.

 

Amazon Alexa

I vissa länder stöder vi skillen för Philips luftrenare. Om du aktiverar denna skill kan du styra din/dina enhet/enheter via Amazon Alexa. När du aktiverar Amazon Alexa tillhandahåller Amazon sina egna tjänster till dig. Vi ber dig läsa Amazon Alexas villkor och sekretessmeddelande.

 

Tmall Genie

I Kina stöder vi skillen för Philips Air i appen Tmall Genie. Om du aktiverar denna skill kan du styra enheten via Tmall Genie. I det här fallet tillhandahåller Tmall Genie sina egna tjänster till dig. Vi ber dig läsa Tmall Genies villkor och sekretessmeddelande.

Visa flerVisa färre
With whom are Personal Data shared?

Överföring mellan länder

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna bekräftar du (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

 

Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund, leverantör och affärspartner och standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta oss här.

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är: (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).

Visa flerVisa färre
Amazon Alexa
Dina valmöjligheter och rättigheter

Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot bearbetningen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss här. Vi svarar på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.

 

I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt.

 

I de fall där vi behöver ha medgivande för att samla in eller behandla dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande utan att det påverkar hur behandlingen som baserades på ett medgivande hanterades innan du drog tillbaka medgivandet.

 

Observera att om du använder (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan du kanske inte längre använda våra tjänster längre, i sin helhet eller delvis.

När vi bearbetar dina personuppgifter baserat på en rättslig skyldighet vi har, bland annat när du interagerar med oss för att utöva dina rättigheter, anser vi att den bearbetningen är lagenlig enligt artikel 6.1. (c) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre
Special information for parents
Vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst på allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi använder oss därför av bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.

 

Särskild information till föräldrar

Även om tjänsterna inte är avsedda för barn, i enlighet med gällande lag, har Philips som policy att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller avslöjar barns personuppgifter. Vi strävar efter att skydda barnens behov av integritet och vi uppmuntrar starkt att föräldrar och vårdnadshavare tar en aktiv del i sina barns aktiviteter och intressen online.

 

Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter kan du utan deras medgivande kontakta oss här. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort hens uppgifter från våra filer.

Visa flerVisa färre
Changes to the privacy notice
Lokal specifik information: Dina sekretessrättigheter i Kalifornien (endast USA)

California Civil Code Section 1798.83 möjliggör att våra kunder som bor i Kalifornien får begära och från oss en gång om året få kostnadsfri information om personuppgifter (i förekommande fall) som vi har lämnat ut till tredje part i marknadsföringssyfte under föregående kalenderår. Om så är tillämpligt ska den här informationen innehålla en förteckning över kategorier av personuppgifter som lämnades ut samt namn och adress gällande varje tredje part som vi lämnade ut information till under närmast föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill lämna in en sådan begäran kan du gå till vår sekretesswebbplats: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

 

Visa flerVisa färre
Changes to the privacy notice
Förändringar i det här sekretessmeddelandet

Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn.

 

Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn.

Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om och godkänner den reviderade versionen av sekretesspolicyn.

Visa flerVisa färre
Contact

Kontakta oss
Om du har frågor om det här sekretessmeddelandet eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta oss (inklusive vår Data Protection Officer) här. Alternativt kan du ha rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nederländerna