Aviseringssymbol img

Aviseringssymbol

Aviseringssymbolen tänds när det finns ett viktigt meddelande i appen.
Inställningar för skonsam rakning img

Inställningar för skonsam rakning

Rakapparaten visar XS (extra skonsam), S (skonsam) eller N (normal) beroende på rakinställningen som valts i GroomTribe-appen.
Låg batterinivå img

Svagt batteri

Batteriladdningsindikatorn blinkar orange, vilket talar om att det finns tillräckligt med batteri kvar för en rakning.
Snabbladdning img

Snabbladdning

Batteriindikatorn blinkar snabbt under en 5 minuter lång snabbladdning. När indikatorn börjar blinka långsamt har du tillräckligt med laddning för en rakning.
Fulladdad img

Fulladdat

När batteriet är fulladdat tänds laddningsindikatorn i vitt under 30 minuter.
Rengöringspåminnelse img

Påminnelse om rengöring

Kranikonen blinkar och påminner dig om att du ska rengöra rakapparaten efter varje användning.
Påminnelse om att dra ur sladden för användning img

Påminnelse om att dra ur sladden för användning

Blinkar för att påminna dig om att du ska koppla bort rakapparaten från vägguttaget innan du kan slå på den.
Reselås img

Reslås

Aktivera och inaktivera reselåset genom att trycka på på/av-knappen i tre sekunder. När låset är aktiverat blinkar hänglåsikonen.