0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Försäljningsvillkor

  1. Allmänt

   

  1.1 Denna webbplats är bara avsedd för konsumenter som vill beställa Philips-produkter eller produkter från tredje part, ("Produkter") online för leverans i Sverige. Philips accepterar inte beställningar för leverans utanför Sverige. Nedan anges de villkor som gäller för försäljning av produkterna på denna webbplats. Genom att markera rutan "Jag har läst och accepterar" på beställningsformuläret och skickat in beställningen, accepterar du dessa villkor. Philips förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Sådana ändringar har däremot ingen inverkan på beställningar som gjorts innan sådana ändrade villkor anslagits på webbplatsen.

  1.2 Om en Produkt säljs av en tredje part kommer detta anges på denna webbplats. Ett köp av en sådan produkt från en tredje part innebär att du som köpare ingår ett avtal med denna tredje part och inte med Philips. Philips är inte en avtalspart avseende ett sådant köp av dig från en tredje part och Philips lämnar inga garantier eller utfästelser angående en Produkt från en tredje part. Genom att klicka på säljarens namn kan du få mer information om säljaren och de villkor som är tillämpliga. 

  2. Göra din beställning

   

  2.1 För att göra en beställning måste du vara minst 18 år, kunna nås på ett telefonnummer och ha en giltig e-postadress.

   

  2.2 Du kan göra en beställning genom att:

   

  2.2.1 fylla i beställningsformuläret på webbplatsen efter att ha loggat in eller skapat ditt personliga konto och klickat på rätt sändningsknapp, eller

   

  2.2.2 ringa Philips på 0200 15 91 92 mellan 08:00 och 16:00 måndag till fredag.

   

  Philips accepterar inga beställningar som gjorts på andra sätt än de som anges ovan.

   

  2.3 När du gör din beställning utfärdar Philips ett webbordernummer via webbplatsen, om du inte gjort beställningen via telefon, då Philips utfärdar ditt webbordernummer när du ringer oss. Lägg märke till att ett sådant webbordernummer bara används i referenssyfte och inte utgör något ordererkännande.

   

  2.4 Genom att göra en beställning anger du att du vill köpa de produkter du valt enligt dessa villkor. Philips kan välja att avvisa din beställning helt eller minska antalet produkter vi levererar. Däremot är beställningar från dig bindande och kan inte ångras i efterhand.

   

  2.5 Om Philips accepterar dina beställningar får du ett meddelande om det i form av en orderbekräftelse. Philips skickar orderbekräftelsen via e-post. Den gäller från det datum som den skickas till dig. Om Philips inte kan acceptera din beställning, försöker Philips kontakta dig via e-post, telefon eller brev.

   

  2.6 Lägg märke till att färger, utseende och produkter som visas på skärmen kan skilja sig från de faktiska produkter som erbjuds på webbplatsen.

   

  Tillbaka till toppen

  3. Leverans av dina produkter

   

  Philips levererar de produkter som anges på din orderbekräftelse.

   

  Tillbaka till toppen

  4. Priser

   

  4.1 Alla priser är i svenska kronor. Gällande priser är de som anges på webbplatsen när du skickar in beställningen. De priser som anges på denna webbplats är inklusive moms men exklusive återvinningsavgifter, frakt- och hanteringskostnader och tull, som är på din bekostnad. Dessa kostnader beräknas separat om de ska tillämpas och anges på beställningsformuläret och läggs till beställningens totalpris. Det totala priset som anges på beställningsformuläret ska vara det totala belopp som du ska betala för produkterna, inklusive alla skatter, återvinningsavgifter, tull, hanterings- och fraktkostnader.

   

  4.2 Inga köp inom gemenskapen kan göras.

   

  4.3 Leveranskostnader, där sådana tillämpas, betalas av dig som angivet på fakturan.

   

  Tillbaka till toppen

  5. Betalning för dina produkter

   

  5.1 Du kan betala för dina produkter med de betalningsmetoder som visas i stycket om betalning på webbplatsen.

   

  5.2 Du måste betala i den valuta som anges på fakturan.

   

  5.3 Om du betalar med kreditkort måste du ange kreditkortsinformationen när du gör beställningen. Ditt kreditkort debiteras när vi utfärdar fakturan eller när produkterna levereras. Philips börjar inte tillverka dina produkter och Philips levererar heller inte produkterna till dig eller utför tjänsterna förrän din kreditkortsutgivare har godkänt betalningen för beställda produkter och/eller tjänster. Om Philips inte får sådant godkännande meddelas du om detta. Philips förbehåller sig rätten att bekräfta identiteten hos kreditkortsinnehavaren genom att begära lämplig dokumentation.

   

  Tillbaka till toppen

  6. Leverans av dina produkter

   

  6.1 Beställningar som görs på den här webbplatsen kan endast levereras i Sverige.

   

  6.2 Philips levererar produkterna till den leveransadress som du har angett på beställningsformuläret och enligt det leveransalternativ du har valt. I den händelse du beställer olika produkter till olika adresser, måste du skicka in ett separat beställningsformulär för varje leveransadress. Alla leverans- eller fraktdatum som anges av Philips är beräknade och Philips ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster, skador, kostnader eller utgifter vid underlåtenhet att leverera enligt angivna leveransdatum. 

  I händelse att någon av de beställda produkterna är slut på lager kan detta innebära att hela beställningen fördröjs. I så fall meddelas en uppskattning av förseningen via e-post eller brev men leveransen sker i vilket fall som helst inom trettio (30) dagar efter det datum som anges på orderbekräftelsen av Philips.

   

  6.3 Äganderätten och risken för produktförlust övergår till dig vid leverans av produkterna.

   

  6.4 Vid leverans av produkterna till speditören skickar Philips en bekräftelse till den e-postadress du angav på beställningsformuläret eller via brev.

   

  Tillbaka till toppen

  7. Byte, returer och återbetalningar

   

  7.1 Du kan returnera produkten till Philips eller annullera rätten till tjänsterna och erhålla en återbetalning för den returnerade produkten (förutom presentförpackningskostnader och andra liknande avgifter) eller rätt till tjänster förutsatt att du kontaktar Philips inom trettio (30) kalenderdagar efter leveransdatum för produkten. Returer är kostnadsfria med UPS eller TNT:s hämtningstjänst.

   

  Lägg märke till att du inte får returnera en produkt och begära en återbetalning om den berörda produkten är:

   

  a) programvara som Philips levererat förseglad och oanvänd och du har brutit förpackningen eller som du hämtat från webbplatsen, eller

  b) en anpassad produkt som tillverkats enligt dina specifikationer. Du får eventuellt inte någon återbetalning för en tjänst som du har börjat använda.

   

  7.1.1 Om en produkt levererats av misstag, är ofullständig eller trasig och du anser att du är berättigad till ett byte eller reparation enligt stycke 8 nedan, ringer du Philips på 0200 15 91 92 mellan 08:00 och 16:00 måndag till fredag. I den händelse att du är berättigad till ett byte eller reparation enligt stycke 8 nedan, tillämpas inte fraktkostnaderna som anges i stycke 7.1.

   

  7.1.2 Om du har fått de beställda produkterna och helt enkelt ändrat dig angående att köpa dem, kan du returnera produkterna eller rätten till tjänsterna till Philips och be om återbetalning, minus fraktkostnaderna och förutsatt att:

  I. Du meddelar Philips om ditt beslut att annullera avtalet inom trettio (30) kalenderdagar från produktens leveransdatum eller det datum du köpte tjänsterna, och att

  II. Produkterna returneras i originalskick och att säkerhetssigillen på produkterna är intakta, och att

  III. Produkterna returneras enligt stycke 7.3 nedan. 

  Lägg märke till att du är skyldig att tillse att produkterna förvaras på ett säkert sätt så länge du har tillgång till dem

   

  7.2 Återbetalning av gåvor

   

  7.2.1 En gåva definieras som en produkt som beställts och betalats av en tredje part, där gåvoalternativ (meddelanden/presentförpackning) har används som en del av beställningen. 

   

  7.2.2 Om du returnerar en gåva som köpts till dig av en tredje part via denna webbplats får du ett presentkort (giltigt i ett (1) år, från det datum som anges på presentkortet) på värdet för returen, som du kan använda som del av eller hela betalningen för kommande inköp från den här webbplatsen. Lägg märke till att om värdet på inköpet är mindre än presentkortets värde, går det ej utnyttjade värdet förlorat. Själva presentförpackningen kan inte returneras.

   

  Oroa dig inte. Philips meddelar inte den person som gav dig gåvan om returen.

   

  7.2.3 Återbetalning av presentkort

  Om du returnerar en artikel som du betalat helt eller delvis med ett presentkort, återbetalar Philips presentkortsbeloppet till ditt presentkortskonto och det övriga beloppet till det kreditkort som användes vid den ursprungliga transaktionen.

   

  7.3 Steg att följa för att begära en återbetalning:

  (i) Ring Philips på 0200 15 91 92 mellan 08:00 och 16:00 måndag till fredag för att ordna med returen. Du får då ett RMA-nummer (Return Material Authorisation).

  (ii) Philips arrangerar därefter att produkterna hämtas upp av en speditör. Beroende på speditör kan du ombes kontakta dem eller, för större föremål, rings du upp för att avtala en upphämtningstid

  (iii) Innan du returnerar produkter måste du kontrollera att du har:

  1. Fått ett RMA-nummer från Philips (utfärdas på begäran);
  2. Packat ned alla tillbehör, garantiinformation och annat material som medföljde om du inte meddelats annat;
  3. Använt allt originalförpackningsmaterial;
  4. Tydligt angett returadressen och RMA-numret;
  5. Förseglat förpackningen ordentligt.

  (iv) Genom att följa dessa steg bidrar du till att produkterna ankommer till rätt destination och i gott skick utan dröjsmål. Lägg märke till att underlåtenhet att följa denna procedur kan leda till att de returnerade produkterna avvisas vid mottagning och att du förlorar din rätt till återbetalning.

  (v) Lägg märke till att Philips förbehåller sig rätten att avvisa alla produkter som inte returneras enligt ovanstående villkor och i synnerhet enligt stycke 7.1.2 och 7.3.

   

  Tillbaka till toppen

  8. Garanti

   

  8.1 Philips produktgaranti

  Philips garanterar produkterna enligt informationen på det garantikort som medföljer produkten och/eller informationen på webbplatsen. Specifik garanti kan gälla för vissa produkter (t.ex. anpassade produkter) enligt information på webbplatsen. För programvara ska ingen annan garanti gälla än den som uttryckligen anges i tillämpligt licensavtal. 

  Om den produkt som tillhandahålls av Philips inte uppfyller tillämplig garanti, ska Philips utan kostnad, om inte annat anges i tillämplig garanti, reparera eller byta produkten eller återbetala inköpsbeloppet vid returnering av produkten.

  Förutom som uttryckligen angivet i dessa villkor, friskriver sig Philips så långt det är möjligt enligt lagen från alla uttryckta och underförstådda garantier. Den begränsade garanti som beskrivs ovan påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. 

   

  8.2 Icke Philips-märkta produkter/tredjepartsprodukter 

  För produkter som inte är märkta Philips (inklusive icke Philips-märkta produkter i produktpaket eller kampanjer), ska alla garantianspråk, där de är relevanta, göras enligt villkoren i standardtillverkarnas garanti som kan medfölja de inköpta produkterna. I förhållande till eventuella befintliga garantier från tillverkare, ska alla garantianspråk först ställas antingen direkt till tillverkaren eller till Philips via telefon.

   

  8.3. OM DU ÄR EN KONSUMENT GÄLLER OVANSTÅENDE GARANTIER UTÄVER DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

   

  Tillbaka till toppen

  9. Philips ansvar

   

  9.1  Dessa villkor utgör i fullo våra skyldigheter och vårt ansvar med avseende på tillhandahållande av produkterna (och prestationer hos telefonsupport och garantitjänster) samt prestationer hos eventuella tjänster.

   

  9.2 Med undantag för stycke 9.3 nedan, utfästs inga bindande garantier eller villkor från Philips med avseende på tillhandahållande av produkterna eller tjänster förutom vad som uttryckligen anges i avtalet.

   

  9.3 Alla garantier eller villkor som uppkommer i samband med tillhandahållandet av produkterna och/eller tjänsterna som annars kan vara underförstådda eller angivna i avtalet utifrån gällande lagstiftning, lagar i det land du köpte produkterna eller tjänsterna i eller på annat sätt (inklusive utan begränsning alla underförstådda villkor med avseende på kvalitet, lämplighet för visst syfte, rimlig skötsel och kunskap utelämnas härmed uttryckligen så långt det är möjligt enligt lagen. I synnerhet ansvarar Philips inte för att säkerställa att produkterna är lämpliga för dina syften.

   

  9.4 Inget i avtalet ska begränsa eller utelämna vårt ansvar (i) för dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet eller (ii) för bedrägeri eller (iii) andra brott mot de skyldigheter som fastställs av gällande nationella lagar eller (iv) ansvar som inte kan friskrivas enligt lagen.

   

  9.5 ENLIGT KLAUSUL 9.4 ANSVARAR PHILIPS ENLIGT AVTALET INTE FÖR EVENTUELLA INTÄKTSFÖRLUSTER, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE AVTAL, FÖRLORADE DATA ELLER FÖR ANDRA UPPKOMNA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, ORSAKADE AV ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), BROTT MOT AVTAL ELLER ANNAT. PHILIPS MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR ENLIGT AVTALET OAVSETT ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT SKA UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALAT TILL PHILIPS FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA I FRÅGA. 

   

  9.6 Detta påverkar inte dina lagenliga rättigheter som konsument eller dina rättigheter att returnera produkterna enligt klausul 7.

   

  Tillbaka till toppen

  10. Kontakta Philips Onlinebutik

   

  Du kan kontakta Philips Onlinebutik:

  • via telefon på 0200 15 91 92 mellan 08:00 och 16:00, måndag till fredag
  • med e-mail formuläret du hittar här.

   

  Tillbaka till toppen

  11. Dataskydd

   

  11.1 Om du är en registrerad kund kan du visa dina transaktionsposter genom att ange dina webbordernummer. Då kan du kontrollera status för dina beställningar och kontrollera beställningarnas innehåll. 

   

  11.2 Genom att göra en beställning medger och förstår du att Philips kan lagra, bearbeta och använda den information som samlas in från ditt beställningsformulär för bearbetning av beställningen. Denna information behandlas enligt Philips sekretesspolicy som du kan läsa genom att klicka på knappen "Sekretesspolicy" på webbplatsens sidfot. Om du vill få tillgång till den information vi har registrerat om dig eller om du vill ändra något i den, eller om du inte vill få mer information från Philips, följer du uppdateringsproceduren som anges i Philips sekretesspolicy.

   

  Tillbaka till toppen

  12. Omständigheter bortom Philips rimliga kontroll

   

  Philips anstränger sig till det yttersta att följa sina skyldigheter i avtalet. Däremot kan Philips inte hållas ansvarigt för förseningar eller underlåtenhet att prestera om sådana förseningar eller underlåtenheter orsakas av omständigheter bortom vår rimliga kontroll. I händelse av försening kommer Philips att uppfylla sina skyldigheter så snart det är rimligen möjligt.

   

  Tillbaka till toppen

  13. Tvister gällande lagstiftning och jurisdiktion

   

  Philips försöker lösa alla tvister snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med det sätt som Philips hanterar eventuella tvister och du vill ta saken till domstol, måste du göra det i försäljningslandet. Tillämpligheten för FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor utelämnas härmed uttryckligen.

   

  Om du har ett klagomål angående ett inköp på nätet från Philips online shop, har du också möjlighet att lösa ditt klagomål på den Europeiska plattformen för Tvistlösning på nätet, via den här länken: http://ec.europa.eu/odr

   

  Tillbaka till toppen

  14. Allmänt

   

  14.1 Varken Philips underlåtenhet eller din underlåtenhet att uppfylla något villkor i avtalet utgör ett uppgivande av villkoret. Sådan underlåtenhet ska under inga omständigheter påverka rättigheten att senare åberopa villkoret.

   

  14.2 Villkor i avtalet som är ogiltiga eller inte går att verkställa ska inte negativt inverka på giltigheten eller verkställbarheten för återstående villkor.

   

  Tillbaka till toppen

  15. Specialvillkor för personlig anpassning

   

  15.1 Beställning och accepterande av anpassade produkter

  Även om Philips accepterar de flesta designer kan vi inte acceptera alla. Vissa kan till exempel innehålla varumärken som du (eller Philips) inte har rätt att använda. Andra kan innehålla material som vi anser olämpligt eller helt enkelt inte vill placera på våra produkter. Tyvärr innebär detta att Philips ibland måste avvisa din beställning som annars kan verka oklanderlig. Om din design i vårt tycke är oacceptabel kan din beställning avvisas omedelbart eller i ett senare steg. I så fall meddelas du om detta via e-post eller brev och Philips förbehåller sig rätten att annullera den tillämpliga orderbekräftelsen.

   

  15.2 Begränsningar av innehåll

   

  Du medger att du inte kommer att använda webbplatsen eller tjänsten:

   

  A. Till att överföra, beställa utskrifter av eller på annat sätt skicka material i olagligt syfte eller som är obscent, stötande, hädiskt, pornografiskt, sexuellt, bedrägligt, hotfullt, skadligt, inkräktande på sekretess, stödjande av olaglig åtgärd, ärekränkande, smädligt, våldsamt eller på annat sätt förkastligt,

  B. Till att överföra, beställa utskrifter av eller på annat sätt skicka material som avbildar kändisar eller som är kändisliknande, regionala, nationella eller internationella ledare eller politiker, aktuella eller tidigare världsledare, dömda brottslingar, bilder med nyhetsvärde, ökända eller vanhedrande bilder och personer eller annat material som har äldre utseende eller som avbildar bilder från en äldre era,

  C. Till att överföra, beställa utskrifter av eller på annat sätt skicka material som du inte har rätt att skicka under avtalsmässigt eller betrott förhållande eller som gör intrång på copyrightskyddad, varumärkesskyddad, patentskyddad eller på annat sätt skyddad immateriell egendom som tillhör en annan part,

  D. Till att överföra eller på annat sätt skicka material som sannolikt kan skada den här webbplatsen eller andra datorer, inklusive men inte begränsat till material som innehåller virus, kod, maskar, data eller andra filer eller program som utformats att skapa eller ge obehörig åtkomst till webbplatsen eller som på annat sätt kan orsaka skada eller fel eller störa tjänsten, och

  E. Du medger att om Philips, enligt eget gottfinnande, anser att material som du skickar in inte uppfyller dessa krav på innehåll, får avvisa din beställning. Philips förbehåller sig rätt att debitera en avgift om 165 svenska kronor för varje design som du beställer och som inte uppfyller våra begränsningar av innehåll.

   

  Dessutom, för den händelse att du bryter mot någon av dessa begränsningar och med avsikt offentliggör sådan överträdelse, medger du att Philips rykte och goodwill kan drabbas betydligt och att du kan hållas ansvarig för att ha orsakat sådan skada.

  Din design eller anpassning av produkten (bl.a. färgkombinationen) ska vara skapad av dig, eller för den händelse att så inte är fallet, garanterar du härmed att du är behörig att använda designen eller anpassningen skapad av en tredje part.

  Även om Philips förbehåller sig rätten att avvisa din design eller anpassning, är det du ensam som ansvarar för din design och anpassning, och Philips har ingen skyldighet att granska din design eller anpassning.

   

  Du medger att du inte har några rättigheter (immateriell egendom) när det gäller designen eller din anpassning. Så långt som eventuella rättigheter till immateriell egendom är tillämplig på din design eller anpassning ska dessa rättigheter ligga hos Philips. Genom att skicka in din beställning, inklusive din design och anpassning, till Philips, överför du alla rättigheter till immateriell egendom till Philips. I den händelse att en sådan överföring inte är giltig, tilldelar du Philips, genom att beställa den anpassade produkten till oss, en exklusiv, till fullo betald, oupphörlig, royaltyfri licens att använda din design och anpassning i ordets vidaste bemärkelse, inklusive, men inte begränsat till att kopiera, modifiera, publikt visa, digitalisera, reproducera och distribuera och att vidarelicensiera (delar av) denna rättighet efter eget gottfinnande. Du medger och förstår att du inte har några anspråk på Philips eller andra parter i den händelse en design eller anpassning som liknar din används eller utformas.

  Din design och anpassning kvalificeras till vad som Philips kallar "Användarinnehåll". Punkten om användarinnehåll i punkt 6 i användningsvillkoren, som du kan visa genom att klicka på länken "Användningsvillkor" på webbplatsens sidfot, gäller för din design och anpassning, förutom där punkten strider mot punkten om användarinnehåll, där denna artikel ska ha företräde.

   

  Tillbaka till toppen

  16. Prenumeration

   

  16.1 Philips erbjuder en påfyllnadsmodell enligt vilken du kan prenumerera på en återkommande leverans av vissa utvalda Produkter (”Prenumerationsprodukter”) till de priser som visas på webbplatsen. Du måste skapa ett konto för att kunna prenumerera på en Prenumerationsprodukt.

   

  16.2 Via ditt konto kan du välja hur frekvent du önskar att leverans av Prenumerationsprodukterna ska ske. Philips debiterar dig för Prenumerationsprodukter före varje planerat leveransdatum. Först när Philips har mottagit betalningen levereras Prenumerationsprodukterna.

   

  16.3 Du kan via ditt konto tillfälligt göra ett uppehåll i din Prenumeration, dock senast en dag före nästa planerade leveransdatum. Under uppehållsperioden får du inga Prenumerationsprodukter och du behöver inte betala aktuella prenumerationsavgifter för dessa. När du återaktiverar prenumerationen, återupptas leveranserna av aktuella Prenumerationsprodukter och Philips debiterar dig för dessa.

   

  16.4 I händelse av att en Prenumerationsprodukt är slutsåld, kan Philips skjuta upp leveransen (och aktuell debitering) till nästa planerade leveransdatum då den aktuella Prenumerationsprodukten åter är tillgänglig.

   

  16.5 Du kan när som helst avsluta din Prenumeration, dock senast en dag före nästa planerade leveransdatum.

   

  16.6 I händelse av att du inte har uppfyllt dina prenumerationsåtaganden, har Philips rätt att antingen ge dig möjlighet att gottgöra detta alternativt att när som helst avsluta din prenumeration.

   

  Tillbaka till toppen

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.