1
Produkter

Viva Café SENSEO®-kaffemaskin

SENSEO-teknik med förhöjd kaffesmak, Ökengrön, Justerbar metallpip, Direktstart HD7829/10

Troubleshooting

Hur kalkar jag av SENSEO Viva Café?

Se anteckningar, filmer och instruktioner nedan.

Obs!

  • Hela avkalkningsprocessen består av 4 cykler: 2 avkalkningscykler med avkalkningsblandning och två sköljningar med rent vatten.
  • Stäng aldrig av maskinen under proceduren.
  • Det tar upp till 20–30 minuter att avsluta hela avkalkningsprocessen.
  • När du har avslutat den sista cykeln stängs apparaten av och avkalkningslampan släcks.
  • Använd rätt avkalkningsmedel, till exempel HD7011, HD7012. Endast citronsyrabaserade avkalkningsmedel är lämpliga för SENSEO -bryggaren.
Play Pause

Avkalkning:

Två avkalkningscykler med avkalkningsblandningen.

Steg 1 av avkalkningsprocessen:

Blanda 50 gram citronsyra med 1 liter kallt vatten i en separat kanna.

Rör tills pulvret är upplöst.

Fyll vattenbehållaren med rent vatten.

Steg 2 av avkalkningsprocessen:

Sätt tillbaka vattentanken i kaffebryggaren och ställ en skål som rymmer minst 1 500 ml under pipen.

Steg 3 av avkalkningsprocessen:

Slå på apparaten genom att trycka på ON/OFF-knappen.

Vänta tills lampan runt ON/OFF-knappen lyser med stadigt sken.

Lampan runt ON/OFF-knappen börjar blinka långsamt.

Steg 4 av avkalkningsprocessen:

Placera en använd kaffekapsel i kapselhållaren för en kopp och för in den i maskinen.

Steg 5 av avkalkningsprocessen:

Påbörja den första avkalkningscykeln genom att snabbt trycka på knapparna för 1 och 2 koppar samtidigt.

Vattnet kommer ut med jämna mellanrum och maskinen gör en paus tre gånger.

CALC-lampan och ON/OFF-lampan börjar blinka långsamt.

Steg 6 av avkalkningsprocessen:

Vänta tills vattentanken är tom och den första cykeln är avslutad.

När den första cykeln är avslutad börjar ljusringen runt ON/OFF-knappen blinka snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt för att visa att avkalkningen fortfarande är aktiverad.

Steg 7 av avkalkningsprocessen:

Blanda 50 gram citronsyra med 1 liter kallt vatten igen i en separat kanna.

Rör tills pulvret är upplöst.

Fyll vattenbehållaren med rent vatten.

När du tar bort vattentanken från maskinen blinkar ON/OFF-lampan snabbt.

Steg 8 av avkalkningsprocessen:

Sätt tillbaka vattentanken i kaffebryggaren och ställ en skål som rymmer minst 1 500 ml under pipen.

Vänta tills lampan runt ON/OFF-knappen lyser med stadigt sken.

Lampan runt ON/OFF-knappen börjar blinka långsamt.

Steg 9 av avkalkningsprocessen:

Påbörja nästa avkalkningscykel genom att snabbt trycka på knapparna för 1 och 2 koppar samtidigt.

Vänta tills vattentanken är tom och den andra cykeln är avslutad.

CALC-lampan och ON/OFF-lampan börjar blinka långsamt.

När den andra cykeln är avslutad börjar ljusringen runt ON/OFF-knappen blinka snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt för att visa att avkalkningen fortfarande är aktiverad.

Efter den andra avkalkningen med avkalkningsblandning sköljer du två gånger med färskt vatten.

Stäng inte av apparaten mellan de här två olika cyklerna.

Sköljning:

Två cykler med rent vatten.

Steg 10 av avkalkningsprocessen:

Fyll vattentanken upp till MAX-markeringen med nytt, kallt vatten.

När du tar bort vattentanken från maskinen blinkar ON/OFF-lampan snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt.

Steg 11 av avkalkningsprocessen:

Sätt tillbaka vattentanken i kaffebryggaren och ställ en skål som rymmer minst 1 500 ml under pipen.

Vänta tills lampan runt ON/OFF-knappen lyser med stadigt sken.

Lampan runt ON/OFF-knappen och CALK-lampan blinkar långsamt.

Steg 12 av avkalkningsprocessen:

Påbörja den första sköljcykeln genom att snabbt trycka på knapparna för 1 och 2 koppar samtidigt.

Vänta tills vattentanken är tom och den första sköljcykeln är avslutad.

CALC-lampan och ON/OFF-lampan börjar blinka för att visa att sköljningen har startat.

När den första cykeln är avslutad börjar ljusringen runt ON/OFF-knappen blinka snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt för att visa att avkalkningsproceduren fortfarande pågår.

> «Picture of a clock>

Steg 13 av avkalkningsprocessen:

Fyll vattentanken upp till MAX-markeringen med nytt, kallt vatten en gång till.

Stäng inte av apparaten mellan den första och andra sköljningen.

När du tar bort vattentanken från maskinen blinkar ON/OFF-lampan snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt.

Steg 14 av avkalkningsprocessen:

Upprepa stegen 10, 11 och 12 en andra gång.

Steg 15 av avkalkningsprocessen:

Klart.

Efter den andra sköljningen stängs apparaten av automatiskt och avkalkningen är klar.

The information on this page applies to the following models: HD7829/10 , HD7829/80 , HD7829/60 , HD7826/60 , HD7825/62 , HD7827/52 , HD7825/60 , HD7835/10 . more less

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.