1
Produkter

Viva Café SENSEO®-kaffemaskin

Crema Plus-teknik, SENSEO-teknik med förhöjd kaffesmak, Brygg en kopp eller en mugg, Djupsvart HD6560/60

Felsökning

Min SENSEO®-kaffemaskin läcker

Om du upptäcker att kaffe eller vatten läcker från din SENSEO®-kaffemaskin kan det finnas en enkel lösning för att lösa problemet. Använd dessa möjliga orsaker och lösningar för att lösa det själv.

Var uppstår läckaget?

Ta reda på var läckaget uppstår med hjälp av bilden nedan.

  • Läcker din SENSEO®-kaffemaskin nära underdelen (2)? Gå till lösning 1, 2 och 3
  • Läcker din SENSEO®-kaffemaskin från pipen eller brygghuvudet (1)? Gå till lösning 4, 5, 6 och 7
Var läcker din SENSEO-kaffemaskin

1. För mycket vatten i vattentanken

Fyll inte vattentanken över maxnivån för att förhindra att det rinner över. För mycket vatten kan leda till att överflödigt vatten hamnar längst ned på din SENSEO®-kaffemaskin.

2. Full droppbricka

Töm droppbrickan på SENSEO®-kaffemaskinen regelbundet för att förhindra att det rinner över.

3. Vattentanken är sprucken eller trasig

Om vattentanken är sprucken, skadad eller trasig kan du beställa en ny i Philips onlinebutik.

Läcker din SENSEO®-kaffemaskin fortfarande från botten och lösning 1, 2 eller 3 löste inte problemet? Kontakta oss för att få ytterligare hjälp.

4. Kaffepaden är inte rätt placerad

Placera kaffekapslarna med den utbuktande sidan nedåt i mitten av kapselhållaren för att få ett bra kaffeflöde.

Så här sätter du i SENSEO-kaffepads

5. Tätningsringen av gummi har fastnat

Se till att tätningsringen av gummi är korrekt placerad runt kanten av vattenspridningsplattan.

Kontrollera tätningsringen av gummi

6. Igentäppt padhållare

Rengör silen i mitten av padhållaren med en borste och varmt vatten eller i diskmaskinen. Om silen fortfarande är tilltäppt efter rengöringen ska du avkalka padhållaren genom att lägga den i avkalkningsmedel och låt det stå i 30 minuter.

Rengör mitten av SENSEO-padhållaren

7. Igentäppt kaffepip

Ta isär kaffepipen till din SENSEO®-kaffemaskin och rengör alla delar med varmt vatten eller i diskmaskinen. Detaljerade instruktioner om hur du tar isär och rengör kaffepipen finns i användarhandboken som medföljde apparaten.

Om ingen av dessa lösningar löser problemet kan du kontakta oss för att få mer hjälp.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD6560/60 , HD6554/60 , HD7829/60 , HD7829/80 , HD7817/12 , HD7819/60 , HD7863/18 , HD7817/60 , HD7880/10 , HD7884/60 , HD7880/80 , HD7810/90 , HD7857/50 , HD7874/10 , HD7874/60 , HD7826/60 , HD7854/60 , HD7825/62 , HD7862/20 , HD7827/52 , HD7810/40 , HD7825/60 , HD7835/10 , HD7860/10 , HD7860/60 , HD7852/50 , HD7850/60 , HD7823/10 , HD7820/60 , HD7820/70 , HD7810/60 , HD7812/60 , HD7824/60 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.