1
Produkter

Avent uGrow-app för friskt barn

Android och iOS SCD888/26

Frequently Asked Questions

Ska jag logga ut varje gång jag stänger Avent uGrow-appen?

Du behöver inte logga ut från Philips Avent uGrow-appen efter varje tillfälle, även om du kan om du vill. Läs mer om vad som händer med dina data när du loggar ut.

Synkronisera appen

För att förhindra dataförlust kan du inte logga ut när du är offline och data inte är synkroniserade. Synkronisering görs i bakgrunden och sker automatiskt om du är ansluten till internet.

The information on this page applies to the following models: SCD888/26 .

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.