1
Produkter

Avent uGrow-app för friskt barn

Android och iOS SCD888/26

Vanliga frågor

Är data som lagras om mitt barn säkra i Avent uGrow-appen?

Det känns som att man inte kan vara försiktig nog vad gäller ens barns integritet och säkerhet. Vi på uGrow tar dig och ditt barns integritet på allvar.

Flera säkerhetstekniker

Vi använder oss därför av flera olika säkerhetstekniska lösningar och metoder för att se till att dina data inte försvinner och för att skydda dem mot otillåten åtkomst.

Till exempel används åtkomstkontroll, brandväggar och säkra servrar. Dessutom krypterar vi vissa typer av data, t.ex. ekonomisk information och annan känslig information

En särskild uppmaning till alla föräldrar:

uGrow-appen ska inte användas av barn under 16 år och vi följer den gällande lagstiftningen som kräver samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare innan vi samlar in, använder eller lämnar ut personliga uppgifter om ett barn.

Om du som förälder eller vårdnadshavare får veta att ditt barn (som är yngre än 16 år) har gett oss hans eller hennes personliga uppgifter ska du kontakta oss på privacy@philips.com. På begäran kan vi permanent ta bort data från våra filer.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD888/26 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.