1
Produkter

Avent uGrow-app för friskt barn

Android och iOS SCD888/26

Vanliga frågor

Kan jag använda uGrow-appen både offline och online?

Efter att du har loggat in kan du använda uGrow-appen både offline och online. Läs mer om vad som händer när du är offline.

Vid offline

När du är offline får du inte några personliga meddelanden. De data som du själv lagt till (t.ex. vid feber, hur länge du ammat, viktuppgång m.m.) sparas på din telefon istället för att synkroniseras med molnet. Data synkroniseras sedan automatiskt och lagras i molnet nästa gång du är online. Du behöver inte göra något för att detta ska ske.

Obs!

Om du raderar och installerar om appen innan nya data synkroniserats går de aktuella uppgifterna förlorade.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD888/26 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.