1
Produkter

Avent uGrow-app för friskt barn

Android och iOS SCD888/26

Felsökning

Jag kan inte logga ut från Philips Avent uGrow-appen

Om du har problem med att logga ut från Philips Avent uGrow-appen kan det finnas en enkel lösning. Läs mer om hur du kan lösa problemet själv.

Ansluta till internet

Det går inte att logga ut om du har matat in nya data och inte är uppkopplad till internet. Du måste först ansluta enheten till internet så att nya data kan synkroniseras med molnet och sparas. På så sätt riskerar du inte att gå miste om några minnesvärda ögonblick eller viktig information. När enheten är ansluten till internet sker synkroniseringen automatiskt.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD888/26 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.