1
Produkter

Avent uGrow-app för friskt barn

Android och iOS SCD888/26

Vanliga frågor

Jag har funderingar kring de råd som ges i uGrow-appen

Vi på Philips Avent vet att inget föräldraskap är det andra likt. Och varje barn utvecklas i sin egen takt. Läs mer om vad du kan göra när du har funderingar kring våra råd.

Information om uGrow-appen

Informationen i uGrow-appen har hämtats från etablerade internationella medicinska riktlinjer.

Rådfråga din läkare

Om det råder osäkerhet kring barnets hälsa eller utveckling rekommenderar vi alltid att du kontaktar en läkare för att få ytterligare råd i den aktuella situationen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD888/26 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.