1
Produkter

Beardtrimmer series 5000 Skäggtrimmer med trimkam för långt skägg

40 längder (0, 4 till 20 mm), Jämn trimning med Lift & Trim PRO, 90 min anv./1 tim laddn., Trimkam för längre skägg (10-20mm) BT5502/15

Felsökning

Hur fungerar längdinställningen på Philips-trimmern?

Längdinställningen på Philips-trimmern anges med en siffra på kammen eller i teckenfönstret. Denna siffra representerar återstående hårlängd efter trimning. Det kan vara hårlängden i mm eller tum, eller en inställning.

Så här ställer du in längden:

1) Se till att du sätter i kammen på rätt

2) Justera längden beroende på modell:

  • Genom att vrida på zoomhjulet
  • Genom att trycka på inställningsväljaren på kammen och dra den till önskad inställning.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BT5502/15 , BT7201/15 , BT7220/15 , BT7210/15 , BT5205/16 , BT5200/16 , HC5440/85 , BT405/15 , QG415/15 , HC3410/85 , HC7450/16 , QG3334/15 , QG3378/15 , QT4013/16 , BT5270/32 , QS6141/32 , HC5440/80 , HC5440/16 , HC3410/15 , HC3400/15 , BT7085/32 , HC7450/80 , QC5115/15 , QC5130/15 , BT9280/32 , QT4000/15 , QT4015/16 , QG3320/15 , QT4005/15 , QG3371/16 , QG3330/15 , QC5360/32 , QC5390/80 , QC5380/80 , QC5370/32 , QC5365/80 , QS6140/32 , QS6160/41 , QS6160/32 , QS6140/41 , HQ1072/01 , QG1092/01 , QG1088/01 , QG1087/01 , QG1086/01 , QG3250/32 , QG3280/41 , QG3280/32 , QG3270/41 , QG3270/32 , QG3260/41 , QG3260/32 , QC5335/80 , QC5350/80 , QC5345/65 , QC5345/40 , QC5345/15 , QC5340/80 , QC5340/40 , QC5339/15 , QC5510/65 , QC5550/40 , QC5550/15 , QC5530/40 , QC5530/15 , QC5330/15 , QT4019/15 , QT4019/40 , QG3030/10 , QT4022/15 , QT4022/41 , QT4022/32 , QC5770/80 , QT4050/15 , QT4090/32 , QT4090/15 , QT4075/32 , QT4070/41 , QT4070/32 , QT4070/15 , QT4050/41 , QT4050/32 , QC5770/44 , QC5120/15 , QC5135/15 , QC5130/80 , QC5130/65 , QC5130/40 , G370/60 , QG3050/20 , QG3030/20 , G370/65 , QC5125/15 , QT4045/70 , QT4021/16 , QT4021/98 , QC5050/40 , QT4021/50 , QC5170/60 , CC5060/17 , CC5060/18 , CC5060/60 , CC5065/17 , CC5065/18 , QT4021/63 , QC5053/00 , QG3193/00 , QC5045/00 , QC5055/00 , QC5055/80 , QC5170/01 , QC5170/02 , QC5000/00 , QC5040/00 , QT4020/30 , QC5010/00 , QG3150/30 , QG3190/01 , QG3190/00 , QC5070/00 , QC5070/80 , QC5099/00 , QC5050/01 , QG3040/30 , QC5090/00 , QT4020/60 , QC5170/00 , QC5005/10 , QC5015/10 , G380/60 , QG3060/60 , QT4085/70 , QT4020/10 , QG3080/60 , QG3080/10 , QG3040/00 , QG3040/10 , QG3020/10 , QC5050/00 , QG3080/30 . mer mindre

Felsökning
Prestanda(1)

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.