1
Produkter

Felsökning

Min Philips Wake-up Light blinkar

Om Philips Wake-up Light blinkar ska du kontrollera följande:

Strömavbrott

Det kanske har varit strömavbrott. Det är normalt att lampan blinkar efter ett strömavbrott.

Spänning

Wake-up Light kanske inte är lämplig för den
nätspänning som den har anslutits till. Kontrollera att den spänning som anges på Wake-up Light motsvarar den lokala nätspänningen.

Ljusintensitet

I vissa fall blinkar lampan när du ställer du in ljusintensiteten på nivå 20. Blinkandet orsakas av små störningar i elnätet. Om lampan blinkar vid ljusintensitetsnivå 20 kan du minska intensiteten till nivå 19 eller 18.

Följande problem kvarstår

Kontakta oss om lampan fortfarande blinkar på lägre nivå eller slutar fungera efter att den har slutat blinka.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HF3465/01 , HF3480/01 , HF3490/60 .

Är detta inte det du söker efter?