1
Produkter

Wake-up Light

Skymningssimulering HF3480/01

Felsökning

Mitt Wake-up Light-larm ljuder inte efter snooze

Om larmet på Philips Wake-up Light inte släcks efter snooze-funktionen ska du kontrollera följande:

Är larmet avstängt?

Det kan hända att kontrollreglaget har tryckts ned
för hårt och hoppat tillbaka till AV-läget.

Är volymen tillräckligt hög?

Kontrollera att volymen inte har ställts ned till 0.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HF3480/01 .

Är detta inte det du söker efter?