1
Produkter

Vanliga frågor

Kan jag se om larmet på min WakeUp Light är aktiverat?

Larmet på WakeUp Light är påslaget när larmljudet har valts, larmsymbolen visas i teckenfönstret och larmspaken är i mittläget.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HF3465/01 , HF3470/01 , HF3480/01 .

Är detta inte det du söker efter?