1
Produkter

Wake-up Light

docka för iPhone/iPod, Skymningssimulering HF3490/01

Felsökning

Jag kan inte höra min iPod/iPhone-musik på Wake-up Light

Du kanske inte har satt i iPod/iPhone ordentligt i Philips Wake-up Light-dockningsstationen. Se till att din iPhone/iPod är rätt placerad.

Ljudnivå

Ljudnivån kan ha ställts in på för låg nivå. Ställ in en högre ljudnivå.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HF3490/01 .

Är detta inte det du söker efter?