1
Produkter

Series 5000 Automatisk espressomaskin

Tre drycker, Klassisk mjölkskummare, Antracitgrå, AquaClean EP5314/10

Felsökning

Det kommer konstiga ljud från Philips/Saeco espressobryggaren

Ljud är normala när Philips/Saeco espressobryggaren används. Om du hör konstiga ljud kan du ta reda på orsaken här och hur enkelt problemet kan lösas.

Kaffetratten är blockerad av kaffesump

Ta bort blockeringen i kaffetratten med handtaget på en sked

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen
 3. Öppna locket till tratten för förmalt kaffe och sätt skedens handtag i tratten
  Obs! Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe sätter du in skedens handtag i kaffetratten underifrån
 4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills det malda kaffe som har fastnat faller ned Obs! Viss kraft kan krävas
 5. Ta bort all nedfallen kaffesump och sätt tillbaka bryggruppen
 6. Brygg en espresso
 7. Efter bryggningen kan du kontrollera om tratten fortfarande är fri från malet kaffe. Om den inte är det upprepar du proceduren

Förhindra att kaffetratten blockeras

 • Häll/spill inte vatten direkt in i behållaren för kaffebönor
 • Rengör kaffetratten varje vecka
Unblocking coffee funnel 1.gif
Play Pause

Kaffebönor sitter fast under vattentanken.

Ta bort eventuella bönor i vattentankens fack

 1. Ta bort vattentanken
 2. Ta bort eventuella bönor längst ned i vattentankens fack
 3. Sätt tillbaka vattentanken fylld med vatten
 4. Starta om maskinen genom att stänga av och slå på den igen
beansinwatertank.jpg

Kaffebönor som fastnat mellan/under den löstagbara behållaren för kaffebönor (gäller endast GranBaristo- eller Moltio-maskiner)

Ta bort, ta isär och rengör den löstagbara behållaren för kaffebönor

 1. Ta bort behållaren för kaffebönor från maskinen
 2. Ta isär behållaren för kaffebönor och rengör båda delarna
 3. Ta bort alla kafferester under behållaren för kaffebönor med en trasa

Bryggruppen är tilltäppt av smuts eller dåligt smord

Rengör och smörj bryggruppen

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten, var särskilt noggrann med bryggruppens filter
 3. Säkerställ att bryggruppen är väl smord, se filmen för anvisningar
 4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan
 5. Slå på maskinen igen

Om bryggruppen ska rengöras grundligt kan du använda tablett CA6704 (för borttagning av kaffeolja)

Play Pause

Maskinen behöver avkalkas

Avkalka maskinen med Philips/Saeco avkalkningsmedel
Kalkavlagringar i vattenkretsen kan orsaka ovanliga ljud.

Malningsinställningen är inställd på fin malning

Justera malningsinställningen till grövre malning
Du kan justera malningsinställningarna med vredet i behållaren för kaffebönor.
*Justera endast malningsinställningarna när maskinen maler kaffebönorna

 1. Sätt en kopp under kaffepipen
 2. Tryck på knappen ESPRESSO för att brygga en kopp kaffe
 3. När kvarnen börjar mala placerar du nyckeln för kvarnjustering på kvarnens justeringsvred
 4. Tryck vredet nedåt med nyckeln för kvarnjustering och justera inställningen genom att vrida det ett snäpp åt höger eller vänster
Play Pause

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5314/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.